Ljudsko šolo v Galiciji obiskuje 58 otrok, ki so vsi s pesmimi, plesom, igro, recitali in šalami v treh jezikih sodelovali pri šolski proslavi, na kateri je njihova šola postala Geopark šola. Tedenske menjave jezika nimajo, ker »niso vsi otroci prijavljeni k slovenščini«, pojasnjuje ravnatelj Rudi Kontschitsch. V mešanih dvojezičnih razredih imajo timskega učitelja, ki je z njimi ob jezikovnih dneh, ko prevlada slovenščina.

Utrinek iz šolske igre o polžu

Rudi Kontschitsch vodi šolo od leta 2015, glede vpisa k dvojezičnemu pouku »se je situacija v Galiciji izboljšala, saj starši želijo, da se njihov otrok uči v drugem jeziku, ga sliši in poje v njem«. Več kot polovica otrok na šoli v Galiciji je prijavljena k dvojezičnemu pouku, pravi ravnatelj, ki je dvorazredno ljudsko šolo obiskoval v Vogrčah, kjer je bila slovenščina »omniprezentna«. Nosilci slovenskega jezika v Galiciji so po besedah ravnatelja posamezne družine, saj je »jezikovna podoba v občini precej drugačna kot v Globasnici ali Pliberku«. Ravnatelj dodaja, da so na šoli, ki jo vodi, slovensko govoreči učitelji v pavzah in v konferenčni sobi med večino, saj samo dve učiteljici ne razumeta slovensko.

Skupaj so šolarke in šolarji zapeli o miru, prijateljstvu in pripravljenosti za pomoč.

Podelitvi listine Geopark šoli so poleg staršev v do konca polni telovadnici prisostvovali deželnozborski poslanec in bistriški župan Herman Srienz (SPÖ), županja Železne Kaple Elisabeth Lobnik(SPÖ) in deželnozborski poslanec ter župan Galicije Hannes Mak (ÖVP). Ljudska šola v Galiciji že dolgo sodeluje z Geoparkom Karavanke, začeli so z dvema delavnicama fotografije, sodelovali pri srečanju šolskih zborov na Prevaljah, ki ga je organiziral Geopark, v popoldanski oskrbi pa naravo Geoparka Karavanke z otroki raziskuje vodnica Antonia Weissenbacher. »Potem ko se je Geopark pridružil Unescu, postal bolj znan in ko so zgradili infrastrukturo na Peci, me je lani poklical direktor Gerald Hartmann,« pripoveduje ravnatelj Kontschitsch. Direktor Hartmann ga je vprašal, ali bi se tudi v Galiciji pridružili pobudi Geopark šol. Geopark ima kriterije za sodelovanje, ki jih mora šola izpolniti. V enem šolskem letu morajo organizirati bodisi delavnico na letno temo Geoparka bodisi igro ali koncert na letno temo, lahko pa gredo tudi na izlet ali šolo v naravi. Šoli pa Geopark ponuja aktivno podporo pri izpolnjevanju teh kriterijev. Na koncu leta šola izda brošuro, s katero dokumentira svoje dejavnosti, povezane z Geoparkom. Z letošnjim letom odhaja vodnica Antonia Weissenbacher v pokoj. Doslej je v popoldanski oskrbi skrbela za vsebine Geoparka, zdaj pa bo treba najti nadomestilo zanjo. »Morda tudi iz Slovenije, da bi se otroci preko delavnic v naravi krepili v slovenščini,« si želi ravnatelj Kontschitsch. Uradnega imena Ljudska šola Galicija zaradi pridobitve listine Geoparka zaenkrat še ne namerava spremeniti.