Dodatna skupina otroških jasli Mohorjeve na Ainethovi ulici v Celovcu

Direktor Karl Hren: »S širitvijo nudi Mohorjeva celovito izobrazbo in vzgojo od jasli do študija.« (jasli, vrtec, ljudska šola, varstvo, dijaški dom in študentski dom)