Doktorica znanosti Michaela Pötscher-Gareiß je v bližini Celovca ustanovila Institut za razvoj osebnosti in kompetenc (IPEKO), ki del svojih aktivnosti posveča otrokom v stiski. Projekt »Unsere Herzensangelegenheit« nudi tem otrokom psihosocialno spremljavo v družbi alpak.

Michaela Pötscher-Gareiß se je po maturi odločila za študij psihologije. Poglobila se je v raziskovalne metode in statistiko ter v razvojno psihologijo. Zanimalo jo je, katere resurse potrebujemo pri razvoju, kako premagujemo težave, kako se razvijajo depresije in podobno. 

Več let je delala kot znanstvenica na celovški univerzi. Spoznala je, da jo veseli delo s klienti, zato je ob delu zaključila dodatno izobrazbo kot socialna svetovalka (Lebens- und Sozialberaterin), letos spomladi pa je odprla socialno-psihološko svetovalnico. Trenutno se izobražuje za sistemsko psihoterapijo.

»Osredotočam se na resurse, ki jih potrebujemo, da v sistemih najdemo sebi primerno mesto. Sem soustanoviteljica instituta IPEKO, ki ponuja seminarje in delavnice za osebnostni razvoj posameznikov, svetovanja za organizacije ter psihološko-socialno spremljavo privatnih oseb v družbi živali, in sicer alpak.«

Michaela Pötscher-Gareiß

Nekateri terapevti delajo s psi ali s konji. Zakaj ste se odločili za alpake?

Michaela Pötscher-Gareiß: Alpake so zelo tankočutne živali in imajo neverjeten vpliv na naše počutje. Tisti, ki se odločijo za tovrstno psihološko svetovanje, vedo povedati, da jih gibanje v naravi in z alpakami pomirja in dolgoročno vpliva na njihovo počutje. Svetovalno delo v družbi alpak je zelo primerno za otroke in mladostnike, ko gre za razvoj emocionalnih in socialnih kompetenc, saj pogovori potekajo na prostem, ob prisotnosti živali pa se mladi laže sprostijo in odprejo. 

Alpake se sporazumevajo z mrmranjem. Imajo socialno vedenje, ki nas veliko nauči. Če so v konfliktu, pljuvajo na nasprotnika. Ne pljuvajo na človeka in ne pljuvajo od zadaj. Gledajo se v obraz in šele ko ustvarijo stik z nasprotnikom, začnejo pljuvati.«

Na institutu IPEKO del svetovalnih ur posvečate otrokom v stiski. 

Z otroki pogosto delam vaje za sproščanje, za koncentracijo in za socialne kompetence. V projektu  »Unsere Herzensangelegenheit« želim del svojega časa deliti z otroki, ki odraščajo pod oteženimi pogoji. To so otroci, ki so morali zapustiti svojo družino in odraščajo v ustanovah, otroci, ki so zgodaj imeli trpke življenjske izkušnje in ki nimajo dosti finačnih resursov. Njim so namenjene naše svetovalne ure in delavnice, ki jih obiskujejo v majhnih skupinah do štiri ali posamezno. Seveda psihološko svetovanje potrebuje širši časovni okvir in je za otroke v stiski brezplačno.

Kako lahko zainteresirani podprejo vaš projekt?

Čisto vsakega prispevka se razveselimo. Včasih kako podjetje ali društvo prevzame sponzorstva za tega ali onega otroka, lahko pa se z družino ali prijatelji odločite za sprehod z alpakami (15 evrov na otroka, 30 evrov na odraslega). Spoznali boste nas in očarljive alpake, z denarjem, ki ga boste plačali,  pa boste pomagali otrokom v stiski.

IPEKO lahko poiščete na spletu (ipeko.at) ali pokličete na tel. 0660/9882305 (M. Pö­tscher-Gareiß)