V četrtek, 11. maja 2023, bodo s pričetkom ob 17. uri v boroveljski mestni hiši praznovali 25.+ obletnico ustanovitve Dvojezičnega otroškega vrtca, 20.+ obletnico Dvojezičnega varstva Borovlje ter 5.+ obletnico Dvojezične skupnosti malčkov.

Poleti 1997, Borovlje so gostile mednarodno zelo odmevno deželno razstavo »Vse je lov«, je boroveljski občinski svet večinsko odklonil ustanovitev dvojezične skupine v enem od obeh občinskih vrtcev. Predlog je ob podpori krajevnega prosvetnega društva vložila Volilna skupnost Borovlje. Mačehovski NEIN večine boroveljskih občinskih očetov in mater je v slovenski skupnosti zbudil kulturno-uporniško zavest in še zvečer po občinski seji je padla odločitev: »Bomo pa ustanovili zasebni vrtec«. 

Utrinek iz skupine malčkov

Rečeno, storjeno. Še isto jesen je zasebni dvojezični vrtec Jaz in ti-Du und ich odprl vrata in iz leta v leto mu je vse več staršev zaupalo svoj naraščaj. Danes, po več kot 25 letih, z varstvom in skupnostjo malčkov nudi nad 150 otrokom svoje usluge dvojezične vzgoje in oskrbe. Občina pa je morala zapreti enega od svojih vrtcev.

Roman Verdel, predsed­nik vrtca in slovenski občinski odbornik ob pogledu nazaj pravi, da je ustanovitev vrtca bila pogumno, pametno, kulturno in uspešno dejanje. Po petih letih, leta 2002, je po­treba že narekovala ustanovitev popoldanskega varstva, leta 2017 je bila odprta Skupnost malčkov. Strokovno izobraženo in usposobljeno osebje vzgojiteljic ter  dvojezična ponudba rojevata sadove, redno gre iz Borovelj nekaj otrok na Slovensko gimnazijo.