Poleti 1997 so z odločno gesto samopomoči boroveljski Slovenci ustanovili Dvojezični otroški vrtec Jaz in ti – Du und ich in s tem položili temelje otroško-izobraževalni ustanovi, ki danes v Borovljah in okolici s tremi pedagoškimi enotami oskrbuje nad 150 otrok, v Selah pa pedagoško spremlja občinski vrtec.

V petek, 24. februarja 2023, je bil pri Cingelcu na Trati občni zbor vrtca, ki je pokazal, kako se je, če govorimo v jeziku ekonomov, iz ene same skupine razvilo podjetje, ki od enega leta do desetih let, od skupine malčkov do predšolske ponudbe vrtca in do dopoldanskega varstva šoloobveznih otrok nudi ustrezno oskrbo in ima okoli trideset sodelavk in sodelavcev.

Na to je v svojem poročilu primerno opozoril predsednik društva mag. Roman Verdel in dodal, da je mestna občina Borovlje pod socialdemokratskim županom Ingom Appéjem edina občina, ki ne podpira zasebnih vrtcev. O kakšni občinski podpori Dvojezičnemu vrtcu seveda ni nobenega sledu, čeprav ustanova s svojimi okoli tridesetimi sodelavkami in sodelavci v občinsko blagajno vplačuje dajatve v višini srednjevelikega podjetja. Kljub temu predsednik Verdel upa, da bo občina morda le spremenila svoje odklonilno stališče. 

Minulo mandatno dobo, od 2020 do 2022, je najbolj zaznamovala pandemija covida-19, vendar je društvo to dobo dobro prebrodilo. Zdaj pa so pred vrati nove naloge in izzivi. Z novim deželnim zakonom o otroških vrtcih se bo znižalo število otrok v skupinah, končno pa bojo plače za sodelavke in sodelavce ustrezno zvišane. Zato dvojezični vrtci od dežele pričakujejo ustrezne podpore. Zahtevajo pa tudi, da dežela podobno kot pri občinskih vrtcih tudi zasebnim vrtcem nameni posebna sredstva za investicije. Pri popoldanskem varstvu pa dežela, ki podpira celodnevno šolstvo, kljub povpraševanju ne dovoljuje več novih skupin, kar pri starših že zbuja nejevoljo. Ideja celodnevne šole po koroškem vzoru je popolnoma nedodelana. 

Vprašanje osebja, vzgojiteljic in vzgojiteljev je seveda tudi za dvojezične vrtce izrednega pomena. Dvojezične vzgojiteljice in vzgojitelji so visoko kvalificirani in zato povsod dobrodošli. Po prehodni fluktuaciji osebja je dvojezičnemu vrtcu Jaz in ti – Du und ich v Borovljah uspelo to vprašanje zadovoljivo rešiti.

Po razrešnici odboru je bil leta ponovno potrjen: predsednik ostaja mag. Roman Verdel, podpredsednica je DI Marinka Mader-Tschertou, tajnika sta dr. DI Samo Kupper in mag. Simon Čertov, blagajna pa je v skrbnih rokah dr. Mihaela Knausa in mag. Adriana Kerta. Poleti pa bo vrtec praznoval 25 let svojega obstoja.