1. vrsta z leve: Franc Starz, Marica Sommeregger, Helka Mlinar, Peter Grilliz, Marica Krasnik, Franc Gomernik , Štefka Ferra in Jože Fera.

Žamanje Društvo upokojencev Podjuna s Helko Mlinar na čelu obhaja 30-letnico. Odlikujejo ga pester program, agilen odbor ter pristna domačnost ob petju domačih pesmi.

Prvi, ki so ustanovili slovensko Društvo upokojencev, so bili na pobudo Micke in njenega moža Mira Miškulnik Šentjakobčani. Po Šentjakobu so se odločili Pliberčani, da poskrbijo upokojencem pestro ponudbo – 9. aprila 1989 pa je bil ustanovni občni zbor Društva upokojencev (DU) Podjuna. Za predsednika so izvolili Tineja Komarja iz Kazaz, ki je pred nedavnim, 6. oktobra, praznoval 96. rojstni dan. Med odborniki prve ure so bili tudi (medtem že vsi pokojni) Jozej Kowatsch, Rok Bučovnik, Jakej Potočnik in Foltej Trobej, članov pa je bilo 51.

Delo, ki ga je opravljal ustanovni predsednik Tine Komar s svojimi sotrudniki, je bilo nadvse pestro in uspešno. Prišel pa je čas, ko je Tine Komar videl potrebo, da preda vajeti v mlajše roke. In je pri tem imel posrečeno roko, zavedajoč se: vsakega uspešnega gospodarja odlikuje tudi to, da poskrbi za uspešno nasledstvo.

Helka nasledila Tineja

Tako so na srečanju ob materinskem dnevu leta 2005 v globaški gostilni Hudl izvolili Helko Mlinar za novo predsed-  nico, ki so ji v pomembno in dragoceno oporo Marica Krasnik (1. podpredsednica), Franc Gomernik (2. podpredsednik), Marica Sommeregger (tajnica, ki skrbi tudi za društveno kroniko), Štefka Ferra (namestnica tajnice), Milica Konzilia (blagajničarka) in Jože Fera (namestnik). Njihovo delo s Helko na čelu je izredno plodno in raznoliko, v ozadju pa je svoj neprecenljiv delež prispeval žal vse prerano umrli Helkin mož Hanzej Mlinar.

Danes šteje DU Podjuna več kot 300 članov iz sedmih občin, od Šmihela pa do Galicije in Železne Kaple, v zadnjem času pa tudi iz Sel in Borovelj. Ponudba sega od rednih družabnih srečanj ob prepevanju domačih pesmi, literarnih večerov z domačimi pesniki in pisatelji, adventnih srečanj in materinskih proslav, kulturnih izletov (letos obisk Cankarjevega muzeja v Vrhniki) pa do letnih dvodnevnih izletov (letos v Innsbruck) in rednih okrevanj v termah. 

  Minulo nedeljo so slovesno obhajali 30-letnico v hotelu ob jezeru družine Picey na Žamanjah skupaj z ansamblom Rosa ter s Petrom Grillizem. V imenu občine je čestital podžupan Lojze Lach, čestital  pa je tudi predsednik Slovenskega društva upokojencev Pliberk Jožko Hudl in se zahvalil za dobro sodelovanje.