Dobrla vas Še enkrat tako velika bi lahko minulo soboto bila dvorana Kulturnega doma v Dobrli vasi in kljub temu bi jo do kraja napolnili, ko je več-jezični zasebni otroški vrtec Mavrica vabil na praznovanje ob 20. obletnici. V pozdrav so zapeli otroci vrtca. Navzoče častne goste pa so pozdravili člani lutkovne skupine SPD Srce, ki so vsi obiskovali vrtec. Le-ti so iz voditeljice vrtca Danice Mochar kratkomalo naredili »kraljico vrtca«, predsedniku društva Štefanu Kramerju dali naslov »grof«. Dobrolski občinski odborniki pa so dobili naziv »podložniki«. Nastopila je tudi otroška skupna Srčki ter mladi glasbeniki.

»20 let je hitro minilo odkar smo z mnogimi težavami pa tudi veliko samopomočjo zgradili našo Mavrico in je prvi otrok prestopil njen prag. V upanju, da bo iz malega bobka vzcvetelo veliko drevo, danes lahko rečemo, da je iz upanja nastala resnica. Uspešno število nad 270 otrok, ki so v zadnjih 20 letih hodili v Mavrico, je dokaz, da smo ubrali pravo pot,« je v pozdravu ugotovil Kramer, ki vrctu predseduje od vsega začetka in je hkrati predsednik Delovne skupnosti privatnih dvo- in večjezičnih vrtcev na Koroškem.

Pot do vrtca ni bila lahka

Odprtje vrtca je bilo 13. septembra 1999, pot do otvoritve pa ni bila lahka. Dolgo so se v Dobrli vasi borili za dvojezično skupino v javnem vrtcu, a občina se je uprla in v Dobrli vasi so se odloči, da ustanovijo zasebni otroški vrtec. Po komaj štirih mesecih pregradnje farovškega skednja je vrtec v prvem nadstropju poslopja   začel z delovanjem. V pritličju stavbe pa je nastal mladinski center »Regenbogen« (danes OKAY). Pri gradnji je mnogo prostovoljcev priskočilo na pomoč. Kramer in odbornik društva Janez Tratar pa sta se še posebej zahvalila navzočemu bivšemu deželnemu svetniku Georgu Wurmitzerju,  ki je kot občinski referent podprl gradnjo.

Vrtec je trojezičen

Samoumevno, da so otroci minulo soboto nastopili trijezično, saj v vrtcu po jezikovno pedagoškem konceptu, ki so ga razvili skupaj z Georgom Gombosem s celovške univerze, nudijo slovenščino, nem-ščino in italijanščino.

»Multijezičnost je dobrina, ki bo tej mladini koristila v nadaljnjem življenju,« je povedal minister Peter Jožef Češnik, ki se je zahvalil voditeljici vrtca Danici Mochar. Kramerju pa je Česnik izročil priznanje s strani Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Štefan Kramer pa se je ob prejemu priznanja zahvalil vsem, ki delujejo v ozadju, še posebej odboru in ženi.

Ob obletnici so še čestitali deželna svetnica Ana Blatnik, ki je spregovorila v imenu deželnega glavarja Kaiserja, župan Gottfried Wedenig in Doris Schober-Lesjak. Še preden pa se je praznovanje nadaljevalo na dvorišču Mavrice, pa je spregovorila predsednica Slovenskega prosvetnega društva Srce Gitti Neuwersch: »Pred 20 leti se je začelo zelo uspešno, pisano in večjezično obdobje otroškega vrtca Mavrica. Pred 20 leti je Štefan Kramer rekel, če ne dobimo, pa bomo sami naredili. Dragi Štefan, to je bila najboljša odločitev.«