Z desne: predsednik združenja AIDLCM Roberto Gonzales (Asturia, severna Španija), generalna sekretarka Pirette Berengier (Provence, Francija), Manuel Jug (Avstrija), regionalni tajnik za Avstrijo Marjan Sturm, podpredsednica Eva Zwitter (Avstrija), častni predsednik Paul Lefin (Belgija)

V Nici v Franciji je v juliju mednarodno manjšinsko združenje AIDLCM izvedlo tridnevni kongres, na katerem je med drugim regionalni tajnik združenja za Avstrijo Marjan Sturm podal podobo o položaju slovenske manjšine na Koroškem.

Nica Na kongresu organizacije AIDLCM (Associazione Internazionale per la Difesa delle Lingue e delle Culture Minacciate), v katero je včlanjena tudi Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (ZSO), je njen predsednik, Marjan Sturm poročal o situaciji koroških Slovencev, o še odprtih vprašanjih in o napredkih v avstrijski manjšinski politiki. Kongresu je tudi predložil resolucijo za sklepanje, s katero naj bi mednarodno manjšinsko združenje opozorilo Avstrijo na vprašanja, ki v zvezi s slovensko narodno skupnostjo še niso urejena.

Dejavnost združenja
Združenje AIDLCM se s svojo dejavnostjo prvenstveno osredotoča na evropski romanski prostor, so pa vanj vključena prav tako druga manjšinska združenja, med drugimi Zveza slovenskih organizacij na Koroškem. Predsednik Marjan Sturm zaseda v AIDLCM mesto teritorialnega predstavnika Avstrije in je hkrati zastopnik koroških Slovencev. Naslednji kongres združenja AIDLCM se bo na povabilo ZSO vršil leta 2020 na Koroškem.

Topografija, mediji, šolstvo
Sturm je v svojem poročilu izpostavil pomembnost večjezičnosti, večkulturnosti, enakopravnosti in prisotnosti vseh jezikov v Evropi. Evropa da bo preživela le kot mirovno združenje držav.
Na svojem kongresu v Nici je AIDLCM nato sprejel resolucijo v zvezi z dvojezično topografijo, tiskanimi mediji in koncepti dvojezičnega šolstva.

Iz izjave kongresa ALCEM

Združenje AIDLCM se je preimenovalo v ALCEM (Association pour les Langues et Cultures Européennes Menacées / Združenje za ogrožene evropske jezike in kulture)
Kongres ALCEM je poročilo regionalnega tajnika Sturma o položaju koroških Slovencev in o izboljšanju ozračja v deželi vzel na znanje. Kljub temu pa poziva Republiko Avstrijo, da odpravi slej ko prej še obstoječe pomanjkljivosti. Predvsem tozadevno gre za:

  • sistemsko financiranje oz. podporo manjšinskih časopisov (tedniki, mesečniki, občasni izhajajoči časopisi v manjšinskih jezikih;
  • neenako obravnavanje posameznih srednjih šol, kar se tiče financiranja in njihovega statusa …
  • intenziviranje javnega diskurza o pomenu manjšinskih jezikov za ohranitev jezikovno-kulturne pestrosti Evrope in s tem izboljšanje ozračja za akceptanco raznolikosti;
  • kongres ALCEM izrecno posebej pozdravlja, da bodo letošnjo Veliko avstrijsko državno nagrado za literaturo podelili avtorju iz slovenske manjšine na Koroškem Florjanu Lipušu;
  • ko je uspelo po večdesetletnem sporu leta 2011 vprašanje dvojezičnih krajevnih razrešiti s kompromisom in s tem znatno izboljšati ozračje v deželi, kongres ALCEM opogumlja koroške občine, da se poslužijo možnosti prostovoljne postavitve nadaljnjih dvojezičnih krajevnih napisov. Ravno občina Žitara vas bi lahko pokazala znak odprtosti in evropskega duha s postavitvijo dvojezičnih napisov v kraju Sielach/ Sele, kjer živi prejemnik letošnje Velike avstrijske državne nagrade za literaturo Florjan Lipuš.