Borovlje V četrtek, 12. decembra je Društvo Dvojezični vrtec Jaz in ti-Du und Ich v Borovljah vabilo h Cingelcu na Trati na svoj redni občni zbor. Iz poročila predsednika Romana Verdela je razvidno, da je Dvojezični vrtec v 22 letih svojega obstoja napravil pomemben razvoj. Ustanovljen kot otrok trdne  in neomajne volje samopomoči boroveljskih Slovencev in v časovnem pritisku je od prve skupine s sedemnajstimi otroki zrasel v močno drevo, ki danes pod svojim okriljem v Borovljah nudi dvojezično otroško izobrazbo in varstvo nad 130 otrokom, ob tem pa še pedagoško spremstvo 29 otrokom v Selah.

Društvo ima v Borovljah tri enote: Skupnost malčkov, ki deluje po načelih Montessorijeve pedagogike, Dvojezični vrtec s tremi skupinami in Dvojezično popoldansko varstvo. Prav dvojezičnost je prednost vrtca. 

Predsednik Verdel je očital deželi Koroški, da premalo sredstev namenja vzgojiteljicam in vzgojiteljem, ki opravljajo izjemno odgovorno delo, a so dosti slabše plačani kot drugi pedagoški poklici. To ni prav, je poudaril Roman Verdel.

Društvo pa je tudi pomemben delodajalec, saj zaposluje 21 vzgojiteljic. To so že kar dimenzije podjetja, je ugotovil finančni referent društva Mihael Knaus. Dejal je, da društvo stoji na zdravih temeljih. Razveseljivo pa je, da je medtem tudi občina Borovlje dojela pomen dvojezičnega vrtca in mu namenja letno dotacijo. Če bi »občina sama vodila otroško  varstvo v tem obsegu, bi imela letno precejšnje izgube,« ugotavljata predsednik Roman Verdel in blagajnik Mihael Knaus.

Soglasno je bil potrjen odbor: predsednik Roman Verdel, podpredsednica Marinka Mader-Tschertou, tajnik Samo Kupper, namestnik Simon Čertov, blagajnik Mihael Knaus in namestnik Adrijan Kert. Preglednika računov sta Melhijor Verdel in Franc Wakounig.