Borovlje Otroci in vzgojiteljice vselej pripravijo pester in tematsko vezan spored. Letos so za geslo in vodilo izbrali zdravo prehrano in to izrazili v igri, pesmih in gibu. Hvalospevi solati, krompirju, jagodam in sadju in njihovemu dobremu zdravstvenemu učinku so prešerno odmevali v jasnino neba in navdušili starše in znance otrok ter goste. Mladež je navdušeno in samozavestno sodelovala in za brezhiben nastop požela navdušeno priznanje.  Na začetku uspelega srečanja so navzoče pozdravili predsednik Dvojezičnega vrtca Roman Verdel in voditeljici vrtca ter popoldanskega varstva Beatriks Verdel in Marija Strugar. Zahvalili so se staršem za to, da svoj naraščaj zaupajo dvojezičnima vzgojnima ustanovama. V imenu staršev pa je Birgit Hauptmann izrekla vrtcu in varstvu vse priznanje za angažma in trud, ki ga vlagata v čim bolj optimalno in otrokom ustrezno vzgojno in izobraževalno  ponudbo. Vili Laussegger, Užekar iz Podna, pa je predal lično spominsko tablico. Preden se je spored dokončno prevesil v družabni del, so vzgojiteljice vsem otrokom, ki bodo letos zapustili vrtec ali varstvo, izročile spominski album s slikami in raznimi besedili. Ob jedači in dobrotah, ki so jih pripravili tudi starši, in v pomenku se je iztekla letošnja vrtna veselica Dvojezičnih otroško-vzgojnih ustanov v Borovljah. Srečno na prihodnji veselici.