Po številnih vloženih zahtevah koroških Slovencev in dolgotrajnem lobiranju, kot danes temu pravimo, tedanjega državnozborskega poslanca Karla Smolleja je avstrijski parlament 27. 6. 1990 sprejel novelo Zakona o manjšinskem šolstvu in položil pravne temelje za ustanovitev Dvojezične trgovske akademije v Celovcu. Posebnost te šole ni le pouk v obeh deželnih jezikih, ampak tudi učenje italijanščine in angleščine.

29. 8. 1990 je takratna ministrica za pouk Hilde Hawlitschek izdala ustanovni dekret Dvojezične TAK. Tedanji strokovni nadzornik profesor Anton Feinig je v prvem letnem poročilu šole zapisal, da je Dvojezična TAK »že mnogo let zahtevana in težko pričakovana šola«. 

Prvi šolski dan Dvojezične Zvezne trgovske akademije je bil 10. 9. 1990. Prostori Dojezične TAK so od vsega začetka v poslopju Slovenske  gimnazije na Janežičevem trgu 1 v Celovcu. Sprva provizorični, so pozneje s pregradnjami postali dokončni. Prva in s tem ustanovna ravnateljica šole je bila Maja Amrusch-Hoja, profesorski  zbor je štel dvanajst članov. V prvi razred Dvojezične TAK je bilo vpisanih 27 dijakinj in dijakov.

Uspešnica …

Bivši držvnozborski poslanec Karel Smolle, ki ima velike zasluge za ustanovitev Dvojezične TAK, je v pogovoru z Novicami poudaril, da je razvoj šole velika uspešnica, kajti o njeni sprejetosti v družbi danes ni nobenega dvoma, šola slovi po svoji kakovosti in njeni absolventke in absolventi so  v gospodarstvu nadvse dobrodošli. Predvsem pa je ta šola sad določil člena 7 Avstrijske državne pogodbe iz leta 1955. Smolle v tej zvezi naglaša politično podporo pristojnih šolskih ministrov Hilde Hawlitschkove in Rudolfa Scholtna ter takratnega koroškega deželnega glavarja Christofa Zernatta, ki so spoznali potrebe časa in se zavedali obveznosti države za vsesplošni razvoj koroških Slovencev na izobraževalnem sektorju. Odločilna in ključna za uspeh Dvojezične TAK pa sta, tako Smolle, zavzetost in angažma učiteljev in staršev.

Kot rečeno, bo drugo leto, ki je tudi leto raznoraznih obletnic (na primer: 100 let plebiscita, 75 let konca druge svetvne vojne, 65 let podpisa Avstrijske državne pogodbe s členom 7), Dvojezična TAK praznovala svojo 30-letnico. 26. junija 2020 bo na šoli  slovesnost pod geslom »Coming home-Pridi domov«. To bo  seveda priložnost za nad 600 absolventov šole, da jo spet obiščejo in se radujejo nad njenim uspehom, ki je po besedah ravnatelja Hanzija Pogelscheka tudi njihov, saj so »absolventi naši najboljši multiplikatorji«.

Dvojezično TAK ta čas obiskuje nad 250 dijakov in dijakinj, razporejenih na 11 razredov. Letos bo šolo zapustilo petdeset absolventk  in absolventov. 

Ravnatelj Pogelschek posebej poudarja, da Dvojezična TAK, enako  pa  tudi  Zvezna gimnazija za Slovence, deluje v enakih pogojih in na istih osnovah kot vse ostale podobne avstrijske šole. Obe pa imata veliko prednost, to je dodatna kvalifikacija dvo- in večjezičnosti.

… in vzor

Dvojezična TAK je od vsega začetka zbujala zanimanje stroke, gospodarstva in seveda politike. V daljnji Braziliji, točneje v mestu Belo Horizonte v zvezni državi Minas Gerais je na Dvojezično TAK postal pozoren tamkajšnji Slovenec  Štefan Bogdan Barenboim Šalej, ki je bil predsednik SEBRAE, regionalne gospodarske zbornice malih in srednjih podjetij. Danes je njen častni predsednik. Bil je prepričan, da bi podobna izobraževalna ustanova po vzoru Dvojezične TAK, na primer večjezična višja gospodarska šola, bila velika obogatitev dežele in podpora tamkajšnjemu prebivalstvu. Stopil je v stik s Karlom Smollejem in ob krepki logistični in strokovni podpori avstrijskih šolskih oblasti, Maja Amrusch-Hoja na primer je kuratirala ustanovitev šole, ter ministrstva za šolstvo Republike Slovenije, je leta 1994 odprla v Braziliji svoja vrata Escola Técnica de Formação Gerencial Saebre, po slovensko Višja tehnična šola za obratno gopodarstvo. 

Iz bilateralnega sodelovanja in projekta med Avstrijo in Brazilijo je nastal izobraževalen trojček z bazo v treh državah. Kajti Dvojezična TAK je bila tudi vzor za ustanovitev podobne šole v Sloveniji.  

Pouk na šoli v Belo Horizonteju se odvija po vzoru Dvojezične TAK. Njen učni načrt s portugalsko-brazilskim in angleškim učnim jezikom je seveda prikrojen brazilskim potrebam. Šola ima medtem pod svojim okriljem sedem višjih strokovnih šol s številnimi pridruženimi šolskimi enotami.. V 25 letih je nad 13.000 dijakinj in dijakov obiskovalo in zaključilo šolo. Več kot 70 % jih po maturi gre na univerzo in po študiju prevzemajo odgovorna mesta v nacionalnem in mednarodnem gospodarstvu.

Posebnost Escole Técnice je njena socialna naravnanost, saj svoje šole gradi predvsem v revnejših in socialno šibkejših mestnih četrtih in obiskujejo jo tudi dijaki, ki ne morejo plačati šolnine.

Pred nedavnim je šola praznovala 25-letnico ustanovitve in med častnimi gosti je bil tudi Karel Smolle. Spremljala ga je hči Lena, predsednica Združenja absolventov Dvojezične TAK. Proslava je bila kar v krajevnem nogometnem štadionu in udeležilo se je je okoli 20.000 ljudi, večina od njih dijaki in absolventi šole. Nekateri od njih so v okviru šolske izmenjave bili nekaj mesecev tudi na Dvojezični TAK, dijaki TAK pa v Braziliji.