Vsebinsko sorodni društvi, nastali iz želje po nadaljnjem usposabljanju, praznujeta okrogli in polokrogli jubilej. Interesna skupnost selskih kmetov, ustanovljena 7. februarja 1993 kot Interesna skupnost pašnih upravičencev, je stara 30 let, Kmečka izobraževalna skupnost pa 35 let. Povezovalni člen med organizacijama, nastalima iz želje po usposabljanju kmetic in kmetov, je podpredsednik Kmečke izobraževalne skupnosti Tadej Čertov. Velik ugled uživa kot inovativni bio čebelar, doma na kmetiji Hlipovčnik družine Čertov v Selah. Da se pri mladem podjetniku Tadeju Čertovu ne vrti vse le okoli medonosne »kranjske sivke« Apis mellifera carnica, se je prepričal Miha Pasterk v pogovoru za oddajo »Zajtrk s profilom«.

Zajtrk s profilom s Tadejem Čertovom bo v soboto, 25. novembra, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.