Slovensko kulturno društvo Jepa-Baško jezero je pripravilo zgoščenko, ki zrcali narečno bogastvo domačega okolja, kjer društvo deluje že več kot 100 let.

Anica Lesjak-Ressmann

Kako je nastala narečna zgoščenka?

Anica Lesjak-Ressmann: Je­seni leta 2018 me je za izdajo narečne zgoščenke iz okolice Baškega jezera spodbudila taj­nica KKZ Zalka Kelih. Društveni odbor se je takoj strinjal in začeli smo z zbiranjem idej. Veliko članov našega kulturnega društva Jepa-Baško jezero je sodelovalo z idejami, nekateri so vedeli za stare zgodbe, drugi so celo spisali svoja lastna besedila – kot npr. Lojsca Ru­hdorfer, Mirjam Gallob ali pa Dorli Hammerschall, ki je besedilo Nika Kupperja »O beli vrani« spisala v narečni obliki »O biele urane«.

Ali zbrano gradivo predstavlja le eno narečno varianto?

Večina članov našega društva prihaja iz far Loče in Pečnica, pa tudi iz Šmiklavža ob Dravi, Bekštanja in Šentjakoba ter ne­kaj posameznikov iz Rožeka in Žužalč. To pa dejanjsko pomeni tudi zelo raznolik in pester izbor različnih variant narečja. Vsako zase bogati. Naj omenim en primer: v okolici Baškega jezera je znana po­mladanska šega »jurjevanje« ali kakor pri nas na Pečnici pravimo »šentjurja jahanje«, v Žužalčah pa npr. »šentjurja jaginje«. Tako smo se kar ob eni in isti šegi znašli pri treh različnih – vsaka po svoje zanimivih inačicah.

So tudi pesmi v narečju?

V projekt smo vpletli vse društvene pev­ske skupine: moški zbor, skupino akzent, mladi akzent in Tamburaški ansambel Loče, ki so zgoščenko popestrili z nareč­nimi pesmimi. Deloma so bile napisane prav za to zgoščenko. Rada bi omenila pravljico »Kako je nastal otok v Baškem jezeru« ali po domače »Kaku je u Baščam izare otok hratu«, ki jo je glasbeno opre­mila Veronika Lesjak z mladim akzentom. S skupino akzent pa smo ovekovečili tudi vseh 28 slovenskih imen vasi naše Trške občine Bekštanj ob Baškem jezeru v pesmi »Mi smo vse pod Jepo doma«, ki jo je na­pisala Veronika Lesjak. Prav tako smo dodali izvleček spominov na rajnega Jamnkoua Tončka Urschitza iz Loč, ki jih je prebrala hčerka Danica Thaler-Ur­schitz.

Slušna podoba zgoščenke bo torej narečna, kaj pa pisna podoba?

Zgoščenko bo spremljala knjižica, ki je prav tako napisana v narečni obliki, za kar so poskrbeli strokovnjaki iz KKZ in Slo­venskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik ter društveni tajnik Uhrarjev Mar­tin Koren. Res smo veseli, da nam je us­pelo.

Predstavitev narečne zgoščenke »Pod Jepo doma« bo v soboto, 1. aprila 2023, ob 19.00 v Kulturnem domu Ledince.