Od leta 2010 ponujajo v skopu masterskega študija jezikoslovja na dunajski univerzi ekskurzijo, kjer si ogledajo situacijo avstrijskih manjšin. Zato se eno leto napotijo na Gradiščansko in drugo leto na Koroško. »Ta ekskurzija je obvezna v masterskem študiju,« pravi upokojeni profesor Rudolf de Cillia, ki je bil gonilna sila pri realizaciji ekskurzije. Predavanje je razdeljeno na tri sklope. Prvi so predavanja, v katerih se v teoriji soočajo z dvojezičnostjo in si razdelijo raziskovalna področja. Predavanja in ekskurzijo vodita nekaj let profesorja jezikoslovja Eva Vetter in Jürgen Spitzmüller. V pogovoru sta povedala, da so študentje presenečeni, ko pridejo na Koroško, da slovenščina ni tako vidna. »Študentje po ekskurziji gledajo na večjezičnost v Avstriji z drugimi očmi,« pravi Spitz­müller, ki dodaja, da lahko na predavanjih govorijo še in še, toda nikoli ne bodo nadomestili vtisa na licu mesta. Letos so se dunajski študentje zmenili za intervjuje pri radiu AGORA in ORF, v knjigarnah Mohorjeve, Haček ter v založbi Heyn. Ena skupina se je sprehajala po Celovcu in si ogledovala, kje je najti zapise v slovenskem jeziku. Preden so se napotili raziskovat, se je ekskurzija začela na Dvojezični trgovski akademiji, kjer jih je pozdravil ravnatelj Hans Pogelschek. Po raziskovanjih pa so jih v prostorih SMO kluba sprejeli predstavniki celovškega študentskega kluba, kjer je sledila izmenjava o vtisih. Drugi dan ekskurzije so bili pozorni na to, katere jezike slišijo na celovški tržnici. Nato so se napotili z avtobusom proti gostilni pri Rieplnu, kjer jih je čakal Zdravko Haderlap. Z njim so se napotili do Peršmana, na poti pa je razlagal tamkajšnjo zgodovino. »Po Peršmanu so študentje v avtobusu mirni in hočejo biti zase, ker jih ta tema globoko prizadene,« pravi Vetter. Tretji sklop predavanja je skupinska refleksija, ob tem si ogledajo tudi film Der Graben / Grapa. Na koncu študentje napišejo seminarsko nalogo, v kateri opišejo svoja nova spoznanja.