Na Slovenski gimnaziji v Celovcu se je 7. junija mudil avstrijski zvezni minister za izobraževanje, znanost in raziskovanje Martin Polaschek. Dijakinje in dijaki gimnazije so mu predstavili projekt merjenja in nadzora širjenja finih trdnih delcev v ozračju, s katerim sodelujejo na natečaju Citizen Science Award 2022.

»Wir als Wetterfrösche« se imenuje projekt dijakinj in dijakov 3. in 7. letnika Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu. Projekt merjenja in analize širjenja finih trdnih delcev v ozračju je nastal v sodelovanju z Alpsko-jadransko Univerzo v Celovcu in je eden od sedmih izbranih projektov na natečaju Citizen Science Award 2022. Ta natečaj razpisuje Zvezno ministrstvo za izobraževanje, znanost in raziskave, vodi pa ga minister Martin Polaschek.

Ministra Polaschka so ob njegovem obisku Slovenske gimnazije pozdravili direktorica deželnega Urada za izobraževanje Isabella Penz, ravnateljica Zalka Kuchling, ravnatelj Dvojezične trgovske akademije Hanzi Pogelschek in Sabine Sandrieser, pri deželi Koroški pristojna za manjšinsko šolstvo. 

Minister Polaschek si ogleduje podatke meteorološke postaje

Postavili so meteorološko postajo

Dijakinje in dijaki so v okviru projekta »Wir als Wetterfrösche« na zemljišču Slovenske gimnazije postavili meteorološko postajo. Podatke s postaje analizirajo in vizualizirajo preko programa, ki so ga sami razvili, ti podatki pa se nanašajo na hitrost in smer vetra, temperaturo, zračni pritisk, vlažnost zraka, količino svetlobe, pa tudi na količino in širjenje finih trdnih delcev v ozračju. Skupaj z merilnimi postajami v dolini Krčice ta meteorološka postaja služi za razvoj napovedi gibanja zračnih mas in finih, pogosto zdravju škodljivih trdnih delcev v zraku. Te napovedi bodo podlaga za statični model disperzije oziroma širjenja zdravju škodljivih delcev v zračnih masah za dolino Krčice (Görschitztal) in mesta Celovec. Razvija pa ta statistični model Inštitut za statistiko, ki deluje v okviru Univerze Alpe-jadran v Celovcu. Projekt »Wir als Wetterfrösche« zadeva področja meteologije, ekologije, informatike, geografije in tudi statistike. 

Dijakinja ministru kaže njihovo meteorološko postajo

Obisk proti skepsi do znanosti

Minister Polaschek je ob obisku Slovenske gimnazije povedal, da je njegov obisk povezan z naraščajočo skepso do znanosti in demokraciji sovražno naravnanostjo, ki sta se obe razplamteli med pandemijo.  »Ravno taki projekti, pri katerih dijakinje in dijaki sami zbirajo znanstvene podatke, so tisti, ki mladini najbolje približajo pomen znanosti v današnji družbi.« »Dijaki o svojem znanstvenem projektu poročajo svoji okolici in s tem prispevajo k utrjevanju ugleda znanosti v družbi,« je za Novice dejal Martin Polaschek, tudi sam znanstvenik. Ministru Martinu Polaschku ni bilo treba posebej predstavljati Novic, saj ima minister v Gradcu soseda koroškega Slovenca, ki je naš naročnik.

Profesorica geografije Aloisia Gomez kot mentorica spremlja znanstveno-raziskovalni projekt »Wir als Wetterfrösche«, ki ga izvajajo dijakinje in dijaki 3. C razreda Zvezne gimnazije, pa tudi dijakinje in dijaki 7. letnika Zvezne realne gimnazije.  3.C razred je postavil meteorološko postajo, 7. letnik pa je zadolžen za zbiranje, analizo in vizualizacijo podatkov. Za njihovo poglobljeno interpretacijo in razvoj statističnega modela disperzije je zadolžena somentorica Iris Rammelmüller s celovškega Inštituta za statistiko, ki se temi disperzije zdravju škodljivih delcev posveča v okviru svoje doktorske disertacije. 

Iris Rammelmüller z Inštituta za statistiko, somentorica projekta