Celovec Univerza v Celovcu skupaj s partnerskimi univerzami v Ljubljani, Vidmu, Trstu, na Reki in Primorskem tudi letos pripravlja mednarodno Poletno šolo Bovec. K udeležbi so vabljeni študentje univerz in visokih strokovnih šol alpsko-jadranske regije. Dvotedenski program je posvečen vodilni temi Drugi in jaz. 

Cilj poletne šole, ki bo med 16. in 30. avgustom potekala v Bovcu v Soški dolini, je učenje in poučevanje jezikov alpsko-jadranske regije (slovenščina, hrvaščina, furlanščina, italijanščina, nemščina) ter njeno odkrivanje v ekskurzijah, popoldanskih delavnicah in s skupaj preživetim prostim časom. Pri nastanitvi v dvo- in troposteljnih sobah v Alp hotelu Bovec se upošteva princip tandema: študentje si delijo sobo glede na izbrani jezikovni tečaj. Tako sta na primer skupaj nastanjeni študentka iz Slovenije, ki se v Bovcu uči nemščino, in študentka iz Avstrije, ki je izbrala tečaj slovenščine. Na ta način je zagotovljena možnost urjenja (izbranega) jezika skozi ves dan. Poletna šola je zastavljena tako, da študentje spoznavajo večjezičnost regije in Evrope ter se lahko poglabljajo vanjo, saj se popoldanski in večerni program dogaja v petih delovnih jezikih šole. Vse to naj pomaga pri navezovanju in utrjevanju vezi v multinacionalni regiji. 

Študentje avstrijskih univerz prejmejo štipendijo Zveznega ministrstva za znanost, izobraževanje in raziskovanje, študentje partnerskih univerz pa štipendijo matične ustanove. Program poletne šole je ovrednoten s spričevalom s 3 KT. Samoprispevek udeležencev znaša 250 evrov. 

Prijave so mogoče do 3. junija (vpišite Poletna šola Bovec v spletni brskalnik ali [email protected]).