KSŠŠK, KDZ in Pedagoška visoka šola na Koroškem vabijo

Klub slovenskih študentk* in študentov* na Koroškem in Koroška dijaška zveza bosta letos v sklopu prireditvenega niza »Manjšinske perspektive« vedno spet polagala pozornost na marginalizirano skupnost ali manjšino. Za širjenje lastnih obzorij in spoznavanje raznolikih življenjskih situacij želijo dati glas manjšinam, posameznicam* in posameznikom*, ki bodo situacijo razlagali iz svoje, manjšinske perspektive.

Za drugo prireditev, ki jo organizirajo skupaj z inštitutom za večjezičnost in medkulturno izobraževanje Pedagoške visoke šole na Koroškem (PH Kärnten/Koroška), so povabili novinarko, avtorico in učiteljico Meliso Erkurt. Brala bo iz svoje knjige »Generation haram – Warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben« in pripovedovala o svojih izkušnjah. Nato pa bo sledila še vodena diskusija.

Melisa Erkurt

Dunajčanka, rojena v Sarajevu devetdesetih let, je kot otrok s starši prišla v Avstrijo. V svoji knjigi oriše lastno izobraževalno pot in osvetljuje težave ter predsodke, s katerimi se mora soočati velik del učenk* in učencev* iz družin z migracijskim ozadjem. Večina nima možnosti preusmeriti svoje vnaprej določene usode. Ta generacija dorašča brez možnosti soodločanja v družbi, saj je nihče ne posluša. Melisa Erkurt daje svoj glas poražencem* in poraženkam* našega izobraževalnega sistema. Ne oni, marveč šolski sistem se naj spremeni!

Online prireditev »Melisa Erkurt – Generation haram« bo 11. marca 2021 ob 19. uri preko spletne aplikacije Zoom in Facebook Live. 

Organizatorji opozarjajo vse učitelj*ice, da lahko predavanje ob prijavi na spletni strani pedagoške visoke šole priznajo kot izobraževanje.  

Prosijo za prijavo preko spodnjega linka, kjer vpišete ime in e-mail naslov. Prireditev pa bo možna za ogled tudi preko facebook-live na naši facebook strani (KSŠŠK), pri čemer pa ni nujno imeti facebook-accounta. 

Povezava: