Društvo IniciativAngola je letos priredilo kar tri mladinske izmenjave v sklopu programa Erasmus+. 

Od 2. do 10. julija so se v športnem in rekreacijskem centru Centris v Šentjanžu v Rožu srečali mladi iz Avstrije, Slovenije, Madžarske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Grčije pod geslom »ActNow4tomorrow«. Osrednja tema mladinske izmenjave je bila namenjena varstvu okolja in spoznavanju okolju prijaznega življenjskega stila. Skozi teden je mlade spremljal pester program: Poleg plavanja v jezeru ter športnih iger v prostem času so se udeležili številnih delavnic na temo ekologije ter okoljevarstva, kot npr. priprava zobne paste, spoznavanje biološke kmetije Mira in Janija Müllerja v Šentjanžu, obisk pravične trgovine v Celovcu, itd. V pogovorih v mednarodnih skupinah so nato lahko skupaj razmišljali o tem, kar so slišali, in o možnih odgovorih na vse bolj pereča okoljevarstvena vprašanja. 

Pestro dogajanje na izmenjavi What unites us all

V okviru druge mladinske izmenjave so se srečali mladi iz Avstrije, Slovenije, Bosne in Hercegovine, Srbije in Romunije iz različnih etničnih, kulturnih in verskih skupin, saj je bila tema tega tedna medkulturno in medreligijsko sožitje z naslovom »What unites us all«. Vsaka skupina je predstavila svojo kulturo ter različne kulturne in verske obrede, pri katerih so lahko vsi sodelovali, da so tako laže spoznali kulturo in tradicijo drugega. Med tednom so potekale tudi različne delavnice z zanimivimi gosti, kot so npr. kopti ali judje. Na ta način so se lahko naučili spoštovati drug drugega, premagovati predsodke in nesporazume ter odkrivati, kako podobni smo si pravzaprav vsi ljudje, ne glede na kulturno ozadje ali verska prepričanja.

Utrinek z izmenjave What unites us all

Od 21. do 29. avgusta pa je društvo IniciativAngola sodelovalo še pri tretjem projektu z imenom »Motification – Gamification for Motivation«, kjer so se mladi udeleženci iz Avstrije, Madžarske, Grčije, Litve in Gruzije izobraževali o alternativnih in igrivih metodah za učenje, ki jih bodo nato lahko uporabili v svojih domačih organizacijah za motivacijo in boljše vključevanje mladih ter v osebnem življenju.

Udeleženci izmenjave ActNow4tomorrow pred stolnico v Celovcu

Pri mladinskih srečanjih seveda ni manjkalo druženja in veselih večerov: Na bazarju kultur je vsaka država predstavila svojo hrano, običaje in glasbo, na kulturnem večeru pa so glasbeniki, športniki in pesniki imeli možnost pokazati svoje talente. Ves čas pa jih je spremljala glasba; drug drugega so učili plesov ter popularnih in slavilnih pesmi, ki so jih nato vsi skupaj prepevali ob ognju, na avtobusu ali vlaku, pri obhajanju sv. maše in ob slovesu.

Mladi udeleženci iz Avstrije, Madžarske, Grčije, Litve in Gruzije so se na izmenjavi »Motification – Gamification for Motivation« izobraževali o alternativnih in igrivih metodah za učenje.

V društvu IniciativAngola smo hvaležni in zadovoljni, da smo lahko kljub še vedno negotovi situaciji zaradi pandemije povabili toliko mladih na mladinske izmenjave in jim s tem omogočili sodelovanje v raznih projektih, ki so jih obogatili za nova spoznanja in mednarodna prijateljstva.