Dunaj Pod okriljem Slovenskega inštituta so iniciative in društva, ki si prizadevajo za vzgojno-izobraževalno rast otrok in mladine v materinščini, vabili na strokovni seminar z naslovom »Slovenskost je naše bogastvo«. Mnogoštevilne mlade starše, babice in dedke ter druge zainteresirane Slovenke in Slovence sta z veseljem pozdravili glavni nositeljici prireditve Lidija Czwecsko-Voler (Slovenski inštitut) in Maja Monrue-Grabovšek (Modri zajec) in jih uvedli v celodnevno seminarsko delo. Po uvodnih besedah strokovnjakov Tjaše M. Kos in Vladimirja Wakouniga se je iz poročil prisotnih interesnih skupin Slovenska iniciativa Dunaj, bilingualni otroški vrtec »Metuljček-Schmetterling«, Dopolnilni pouk in materinski 

pouk v slovenščini ter zastopnika slovenskega veleposlaništva in organizatorja Slovenskega inštituta odslikavalo trenutno stanje, kateri so prihodnji načrti in kateri izzivi in problemi  posredovanja jezika in kulture. Izčrpna in občasno napeta razprava pa je sledila v popoldanskih delavnicah, v katerih sta na eni strani oba predavatelja orisala psiho-sociološko ozadje ter vpliv in ovire zunanjih dejavnikov na komunikacijsko prakso v družini in družbi in so na drugi strani prisotni starši in vzgojiteljice poročali o vsakodnevni praksi ter izzivih v prizadevanju za dvo- in večjezičnost z otroki in mladinci v času interneta in socialnih medijev. Direktor Slovenskega inštituta, glavnega nositelja projekta, je izsledke in pričakovanja, ki so bila izrečena s strani staršev in društev, povzel z besedami: »Zagotoviti moramo najprej obstoj in nadaljnji razvoj obstoječih struktur, izboljšati kakovost in organizacijsko mrežo ter utrditi povezavo deloma razkropljene slovenske skupnosti v velemestu in vedno znova utrjevati zavest ter motivacijo mladih in starejših. Vendar – brez izdatnejše javne podpore ne bo šlo!«