V soboto, 10. septembra 2022, smo se zbrali člani in prijatelji društva IniciativAngola, da bi v okviru občnega zbora praznovali 18. obletnico ustanovitve društva. Na občnem zboru smo najprej predstavili delovanje preteklega leta: dobrodelne akcije kot npr. IskraAdventa.ImAdvent, postna akcija in TrIAngola ter različne mladinske projekte društva, npr. Erasmus+ mladinske izmenjave in 72 ur brez kompromisa. V zavedanju, da smo lahko tudi prek teh projektov pomagali ljudem v Angoli, Mozambiku, Etiopiji, Srbiji in Ukrajini, se v društvu iskreno zahvaljujemo vsem dobrotnikom za darove. Na občnem zboru so bili v odbor potrjeni nekateri sedaj že dolgoletni odborniki, izvolili pa smo tudi nekaj novih članov. Odbor sedaj sestavljajo: Hanzej M. Rosenzopf (predsednik), Teresa Haab (namestnica), Katarina Urank (blagajničarka), Saša Sienčnik (namestnik blagajničarke), Tereza Hartmann (tajnica), Lucia Haab (namestnica tajnice) in Marija Šeme-Bonizzi (poslovodkinja). Člani IA se že veselijo bodočih projektov, prireditev in akcij, predvsem pa 20. obletnice mladinskega koncerta Rock4Angola s skupino Siddharta, ki bo 21. aprila 2023 v Pliberku. mšb