Gradec SGZmladina si je že od nekdaj prizadevala, da bi dosegla tudi tiste koroške študente, ki so se odpravili na izobraževanje izven Koroške. Demografski procesi so vedno se in se vedno bodo dogajali. Razlogi za izseljevanje mladih, kot smo slišali, so različni: ker na Koroškem ni želene študijske smeri, ker bi radi postali samostojni, ker so drugje bolj cenjeni kot pripadniki narodne skupnosti kot pa doma, ker si tako širijo svoj spekter znanja in drugačnih pogledov na določene tematike, itd. Preselitev je prvi korak v nov svet, v svet izven koroškega kulturnega okvirja.

Udeleženci so odprli različne predale te široke teme. Diskutirali so o možnostih, priložnostih, faktih, generacijskih razlikah, definiciji koroških slovencev, o željah, domovini, dvojezičnosti in pripadnosti.

Kot poudarja organizatorka prireditve Ines Stupica s SGZmladine je velika večina študentov izrazila željo, da bi se  ko bodo imeli družino radi spet vrnili nazaj na Koroško. Pa tudi tisti, ki se nočejo vrniti, hočejo svoje otroke naučiti slovensko in jim posredovati zavednost.

Gradec, kot kraj študija pa naj bi bil »neke vrste kompenzacija med samostojnostjo in domovino, saj se jih kar nekaj za konec tedna vrača domov.« Diskusija  je tekla tudi o raznih strukturah narodne skupnosti, kjer predloge mladine, po njihovem mnenju premalokrat sprejmejo. S prireditvenim nizom »Začinjena miza« hoče iniciatorka Stupica mladim nuditi platformo, kjer lahko povejo svoje mnenje. Navsezadnje pa naj mnenja najdejo pot tudi v širšo javnost.