Na Slovenski gimnaziji v Celovcu se je 7. junija mudil avstrijski zvezni minister za izobraževanje, znanost in raziskave Martin Polaschek. Dijakinje in dijaki gimnazije so mu predstavili projekt merjenja in nadzora širjenja finih trdnih delcev v ozračju, s katerim sodelujejo na natečaju Citizen Science Award 2022.

„Wir als Wetterfrösche“ se imenuje projekt dijakinj in dijakov 3. in 7. letnika Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu. Projekt merjenja in analize širjenja finih trdnih delcev v ozračju je nastal v sodelovanju z Alpsko-jadransko Univerzo v Celovcu, in je eden od sedmih izbranih projektov na natečaju Citizen Science Award 2022.

Dijakinje in dijaki so v okviru projekta „Wir als Wetterfrösche“ na zemljišču Slovenske gimnazije postavili meteorološko postajo. Podatke s postaje analizirajo in vizualizirajo preko programa, ki so ga sami razvili.Te napovedi bodo podlaga za statični model disprezije oziroma širjenja zdravju škodljivih delcev v zračnih masah za dolino Krčice in mesta Celovec.

“Ravno taki projekti, pri katerih dijakinje in dijaki sami zbirajo znanstvene podatke, so tisti, ki mladini najbolje približajo pomen znanosti v današnji družbi,“ pravi minister Polaschek in dodaja, da dijaki o svojem znanstvenem projetku poročajo svoji okolici, in s tem prispevajo k utrjevanju ugleda znanosti v družbi. 

Ministru Martinu Polaschku ni bilo treba posebej predstavljati Novic, saj ima minister v Gradcu soseda koroškega Slovenca, ki je naš naročnik.