Koncert pred poletno pavzo: Naraščaj Danice je šel s pesmijo v poletje

Le malo kulturnih društev na Koroškem se lahko pohvali s tako razvejano zborovsko dejavnostjo, kot jo ima Slovensko prosvetno društvo Danica iz Šentprimoža. Najmlajši prepevajo pri Zvezdicah Danice, naslednja stopnja je otroški zbor, mladina prepeva v mladinskem zboru, nato se lahko pridružijo mešanemu zboru Danica, najbolj izkušene pevke in pevci pa prepevajo pri koreninah Danice. Minuli petek, 23. junija, so na oder Kulturnega doma Danica v Šentprimožu stopile Zvezdice ter otroški in mladinski zbor. Zaradi neurja je moral svoj nastop kratkoročno odpovedati otroški zbor Obirčki slovenskega kulturnega društva »Valentin Polanšek« z Obirskega. Otroci in mladi so zapeli z navdušenjem, tudi moderacijo med pesmimi in predstavitev zborov so speljali samozavestni otroci. Predsednik SPD Danica Samo Wakounig je pozdravil goste in predstavil »zborovsko piramido« SPD Danica. Za Saro Ouschan, ki skupaj z Doris Wakounig vodi otroški zbor, je imel ta koncert še poseben pomen, saj je z njim zaključila izobrazbo za vodenje otroških zborov. Kot višek pretekle pevske sezone tako Sara Ouschan kot Samo Wakounig omenjata sodelovanje na deželnem tekmovanju zborov v Celovcu (Landesjugendsingen), kjer sta si tako otroški kot mladinski zbor Danica pripela odlikovanje. Društvo se že pripravlja na 110-letnico, ki jo bodo praznovali leta 2024.