Video projekt LŠ Šmihel

Šmihel nad Pliberkom Da bi povečali motivacijo učenk in učencev za branje, so na Evropski šoli v Šmihelu izvedli poseben video projekt. Nekatere posebej nadarjene bralke in bralci so v nemščini in slovenščini na video posneli zgodbe za lahko noč. »Otroci so bili izjemno motivirani in so pred kamero prebrali besedila, ki so bila dolga pet minut ali dlje, brez vsake napake,« je nad bralnimi veščinami otrok navdušen ravnatelj Danilo Katz.

Videoposnetki na spletu

Nastali videoposnetki so zdaj objavljeni na šolski domači strani. »Glasno branje dokazljivo spodbuja razmišljanje in zbranost, spodbuja domišljijo in združuje družine,« pravi direktor Katz, ki se sklicuje na znanstvene študije, ki to dokazujejo, in upa, da bo čim več staršev predvajalo videoposnetke otrokom in jih uporabilo kot motivacijo, da bi v prihodnosti redno prebirali svojim otrokom. To je namreč – in tudi to so dokazale znanstvene študije – neposredna naložba v izobraževalne možnosti otrok.