Lipa ob Vrbi V polno nabiti dvorani v ljudski šoli Lipa ob Vrbi so se zbrali šolarji Vrbe, Lipe 

in Šentilja, da bi prisluškovali bralnemu koncertu Armina Pongsa. Ker so se šolarji za ta koncert že v urah glasbe naučili pesmi in tekste, je bilo navdušenje zelo veliko, ko so smeli na koncertu skupno zapeti. Prisluhnili so pa besedam iz knjig predavatelja. Vsi učitelji in šolarji so bili navdušeni. Posebno navdušenje je vladalo tudi v pisalni delavnici, ki je sledila po koncertu v razredu. Zelo zbrano in lepo so pisali in oblikovali tekste. Zvečer pa so se še usedli starši, v okviru šole staršev, za šolsko klop in prisluhnili besedam, ki jih je povedal predavatelj Armin Pongs. Ob koncu dneva so pa bili res vsi bogati: v sliki, besedi in vsebini zares zanimivega bralnega dneva.

Šolarji so obljubili ob koncu, da se bodo potrudili se čim bolj odmakniti mobilnemu telefonu, računalniku in da bodo od danes ustvarjali z branjem spet slike v glavi, s tem, da bodo več brali. Upamo!