Vprašali smo mladino, če bodo volili in koga in zakaj bodo volili, zakaj ne volijo (1), katere so zanje pomembne teme (2), kaj pričakujejo od novega deželnega glavarja/glavarke (3), kaj nasplošno pričakujejo od politike (4) in kako opisujejo politično vzdušje na Koroškem (5). Medtem ko so nekateri mladinci odgovarjali zelo obširno, so drugi bili bolj kratki. Pri daljših zato objavljamo samo posamezne odgovore oz. skrajšane odgovore. Anketo je pripravila Brina Čop.

Lucia Kresitschnig, 17: 

1. Seveda bom šla volit. Po mojem je tudi naša dolžnost, da damo svoj glas določeni osebi/stranki. To je smisel demokracije, da ima ljudstvo pravico do soodločanja. Vsak naj se zaveda, da to ni samoumevno, da ima to možnost – bodimo hvaležni.

2. Žal še zmeraj ne vidim napredkov na področju slovenščine na Koroškem. Treba je še več večjih korakov staviti za ohranitev naše materinščine, drugače bo naš jezik šel v izgubo. Primer bi bil »slovenski« pouk v nekaterih ljudskih šolah. Otroci se mogoče naučijo nekaj besed, to je to. Nesmiselno se mi tudi zdi, da se slovenski pouk v ljudskih šol neha. Če ne nadaljuješ z izobrazbo v Slovenski gimnaziji, je konec slovenščine pravzaprav zagotovljen.

4. Želim si, da ne bo korupcije in anti-slovenskih akcij. Pričakujem tudi, da se bo končno kaj ukrenilo proti podnebnim spremembam. Poleg tega si želim, da bi ohranjevali naše okolje in da ne bi za vsako ceno žrtvovali našo lepo naravo, saj s tem nekateri delajo samo profit na račun naše dežele.

5. Da delajo tisto, kar je prav. Da ni »Freindlwirtschaft« z investorji, s člani stranke, ipd. Da bi mislili dolgoročno, ne le na svojo politično periodo. Njihov cilj naj bi bil, da se naša dežela pozitivno razvija naprej. Saj njihove odločitve vplivajo še leta na naslednje generacije.


Laura Praster, 17:

4. Pričakujem, da se politiki v prihodnje ne bodo več obnašali tako nespoštljivo. Postaviti bi se morali na stran državljanov, ki morajo za preživetje večinoma imeti več služb. Politik, ki prejema plačo politika, lahko brez težav pripravlja velike govore.

Menim tudi, da se morajo politiki pred kandidaturo politično in zgodovinsko izobraževati, saj večina ne pozna niti zgodovine Koroške.

Pričakujem, da si bodo politiki v prihodnosti bolj prizadevali za enako plačilo žensk in moških, da se bodo prizadevali za povečanje plač na vseh področjih, da bodo ljudje lahko živeli samo od enega dela in da jim ne bo treba opravljati več del hkrati.

5. Na Koroškem narašča politično razočaranje. Veliko ljudi politika in volitve ne zanimajo več in ne volijo, ker se počutijo zapuščene s strani politikov. Politiki so tu za ljudi in ne obratno.


Paul Čertov, 16:

1. Čisto odkrito še nisem čisto gotov, koga bom volil, gotovo pa je, da se bo odločilo med SPÖ in Zelenimi, ker po mojem med vsemi strankami predstavljajo važne vrednote najbolje in so tudi po mojem najbolj  smiselna odločitev. 

2. Zame so važne predvsem teme, ki se tičejo koroških Slovencev in po mojem je na tem področju še veliko, kar je treba narediti, na primer izpolnitev člena 7. 

3. Kot rečeno, pričakujem, da se ukvarja s temami kot so na primer člen 7, da se skuša držati obljub in da tisti, ki lahko nekaj dobrega naredijo, to tudi storijo. 

4. Da se bodo lotili problemov, ki jih je treba rešiti in vse delali za to, da se bomo lahko imeli vsi lepo na Koroškem. 

5. Po mojem ne tako dobro, saj se politiki deloma med seboj ne razumejo prav dobro, tudi veliko lažejo in obljubljajo stvari, ki jih potem ne naredijo.


Eva Krall, 17:

1. Dosedaj se še nisem toliko zanimala za volitve.

2. Zanimive teme bi bile človekove pravice, okolje in da se ne dajejo doktrinane obljube.

3. Pričakujem samo dobrega glavarja ali dobro glavarko in da bo dobro delal/a.

4. Da enkrat kaj spremenijo in ne samo govorijo.


Simon Lampichler, 18:

1. Odkrito povedano si še nisem gotov, sem pa med SPÖ in Zelenimi. Najbolj se strinjam s programom Zelenih, želim pa tudi, da Kaiser ostane deželni glavar.

2. Zame je ena najbolj pomembnih tem vedno dvojezičnost. Zdi se mi, da ta tema ni bila pri nobeni stranki konkretno v programu, razen mogoče še pri Zelenih. 

3. Da se bo zavzel/a za pravice manjšine in za varstvo okolja. 

4. Da bi se lahko bolj zanesel na politiko.

5. Odkrito povedano, kaotično.


Ela Ajda Grilc, 16:

1. Zelene, ker so najbolj verodostojni in se dejansko zavzemajo za manjšine. 

2. Manjšinske pravice, enakopravnost in ženske pravice in zaščita okolja. 

3. Izpolnitev člena 7.

4. Verodostojnost, delo v prid ljudstvu in da si ne polnijo žepov. 

5. Cvrčanje murna (cricket noises)


Damjan Stern, 20:

1. Pri teh deželnozborskih volitvah bom po vsej verjetnosti volil stranko Zelenih z Olgo Voglauer na čelu, ker je po mojem mnenju edina stranka, ki res želi vpeljati nujno potrebno okolju prijaznejšo politiko tudi pri nas na Koroškem. Seveda je to tema, ki jo imajo oz. morajo imeti tokrat tudi druge stranke na programu, saj se večina prebivalstva zaveda problematike klimatske krize, pri čemer pa dvomim, da bodo obljubam teh strank, predvsem strank, ki so že v deželnem zboru, sledile akcije, saj so imele možnost na tem področju postati aktivne že v pretekli periodi, zgodilo se pa (skoraj) ni nič. Poleg tega so Zeleni na vseh ravneh in po vsej Avstriji vedno podpirali in se zavzemali za manjšine ter manjšinske pravice, zaradi česar sem prepričan, da so tudi iz tega vidika zelo dobra opcija, sploh z vodilno kandidatko, ki je iz vrst koroških Slovenk in Slovencev.

5. V bistvu sem z delom deželne vlade v zadnjih letih zadovoljen, je pa seveda nekaj tem, ki so bile premalo oz. ki niso bile obdelane. Brez dvoma se je politika in politično vzdušje do manjšine bistveno izboljšalo, kar je med drugim tudi zasluga Petra Kaiserja. Nismo pa še tam, kjer bi, kakor vsi vemo, lahko bili, zaradi česar mi je pomembno voliti stranko, ki se tega zaveda. Tudi odločilnih ukrepov za varstvo podnebja v zadnjih letih ni bilo. Od stranke, ki jo bom volil, pričakujem, da se zavzema predvsem na tem področju. Koroška potrebuje pametno klimatsko strategijo – in to čimprej.


Jan Perč, 19:

1. Torej najraje ne bi volil nobene stranke, ker nobena ne zastopa vsega, kar se mi zdi prav.  Ne vem še, ali bom šel volit, toda politika bi se morala nasplošno spremeniti.

2. Da bodo zboljšali manjšinske pravice, uresničili člen 7, samo ne mislim, da bo to uspelo.

4. Pričakujem, da bi politiki resnico govorili in tudi uresničili, kar so pred volitvami povedali. 

5. Politično vzdušje na Koroškem je sranje.


Hanna Lena Sturm, 16:

2. Zame bi bilo pomembno, da se o neizpolnjenem členu 7 pogovorijo v celoti in poiščejo rešitve, ki bi zadovoljile koroške Slovence. 

4. Da se bodo znali soočiti z izzivi in se ne bodo upirali, ko bo težko. 

5. Kritično, ker se zdi, da je, tako kot v razpravi ‘Okrogla miza’ na naši šoli omenjeno, veliko laži, neizpolnjenih obljub in da nekateri politiki ne opravljajo svojega dela pravilno.


Miriam Sienčnik, 16:

2. Čeprav tema podnebnih sprememb in varstva okolja dan danes ni več nova tema, menim, da je treba na tem področju še veliko spremeniti.

Menim tudi, da je treba spremeniti šole in šolski sistem. Razredi bi morali postati manjši, večji poudarek je treba nameniti učenju in manj ocenjevanju, manj fiksacije na matematiko in več prostora za humanistiko (ki navsezadnje uči razmišljati), za pomoč učencem in učiteljem morajo biti na voljo psihologi.

Premalo se govori tudi o duševnih boleznih. Vse več mladih trpi za depresijo, motnjami hranjenja in zasvojenostjo z družbenimi mediji in tehničnimi napravami.

Tem ljudem bi bilo vsekakor treba pomagati in mislim, da se je o tem do zdaj govorilo premalo oz. skoraj nič. 

3. Od novega deželnega glavarja oz. glavarke pričakujem, da svojo vlogo jemlje resno in se res trudi nekaj spremeniti. Kot koroška Slovenka se mi zdi zelo pomembno, da bodoči deželni vladar/deželna vladarka podpira manjšine in izpolnjevanje člena 7. Upam tudi, da bo bodoči deželni vladar/deželna vladarka imel/a odprto uho za nas mlade.


Christian Eneas Sienčnik:

2. Naša najpomembnejša tematika je onesnaževanje okolice. Ne le naša narava, tudi mi trpimo zaradi naravnih katastrof, ki iz leta v leto naraščajo. In brez aktivne politike v to smer bo življenje v bodočnosti težavno. Ob tem ne smemo pozabiti na naše pravice kot manjšina koroških Slovenk in Slovencev, pravice, ki do danes še vedno niso izpolnjenje v celoti. Tu imamo lahko velik vpliv, če volimo stranko, ki se zavzema za uresničevanje pravic. Deželna politika je v zadnjih letih veliko pravega ustvarila, seveda ni vse tako, kot bi radi, vendar nam je bistveno pomagala, da se naša domovina razvija v pravo smer. V prihodnosti pričakujem, da bo naša domovina ne samo za »prave Kärntnerje«, temveč za vsakogar, ki želi živeti tukaj. To vključuje veliko dela za dvo- in večjezično bodočnost. Da bi vsak obvladal oba deželna jezika in tudi še kakega tujega. Poleg tega bi morala deželna vlada zboljšati življenje na podeželju z javnimi prevozi in veliko več. Na vse to lahko vplivamo z našo volilno pravico. Naša skupna domovina nikoli ne bo popolna. Kljub temu lahko s svojim glasom damo neki stranki moč, ki zastopa naše mnenje v državnem zboru. Prepričan sem, da bo tako prišla popolnosti korak bliže.


Lara Wulz, 17:

1. Volila bom Zelene. Mislim, da je tema »klimatske spremembe« zelo pomembna in je ne smemo podcenjevati. Poleg tega se mi, kot koroška Slovenka, zdi pomembno, da je izvoljena stranka, ki ima za državno govorko koroško Slovenko (Olgo Voglauer), ki se bori za naše pravice in ki je ni strah povedati svoje mnenje.

2. Žal ne poznam vseh tem, ki so bile do sedaj obravnavane, vsekakor pa se mi zdi pomembno, da tema koroških Slovencev/Slovenk in diskriminacija, ki se še vedno dogaja, dobi več pozornosti.

3. Da se bolj posveča slovenskemu jeziku in z njim povezani diskriminaciji. Da se te zelo občutljive teme na Koroškem obravnava odkrito. Menim tudi, da je izobraževanje zelo pomembna tema, ki zasluži veliko pozornosti.


Jan Krivograd, 16:

1. Volil bom Zelene, ker me njihov politični program zelo nagovori in ker se zavzemajo za okolje in pravice koroških Slovencev. 

2. Pomembna tema, ki do zdaj še ni bila obravnavana, je nenehna asimilacija, ki ogroža obstoj koroških Slovencev.

3. Pričakujem, da se naslednji deželni poglavar zavzema za pravice in obstoj koroških Slovencev.

4. Ne pričakujem veliko, sem pa vendarle razočaran. 

5. Politično vzdušje se je med časom res zboljšalo, rasistične in desne tendence, ki so še prevladovale v 70. letih, so se precej zmanjšale, ampak ne izginile. Problem našega časa ni več popolnoma politični pritisk, temveč nenehna asimilacija, ki postaja vsako leto večja.


Milan Logar, 19:

1. Nisem še prepričan, verjetno pa bom glasoval za Zelene, saj so najmanjše zlo.

3. Bolj pozitivna azilna politika, spodbujanje umetnosti in kulture na Koroškem, večja podpora urbani sceni na Koroškem in politike, ki spodbujajo kakovost namesto kvantitete.

4. Poštenost, pripravljenost na razpravo in doseganje ciljev, zastavljenih v volilnem programu . Odprtost, podnebno usmerjena politika, boj proti ksenofobiji, seksizmu, queer sovražnosti in sovražnosti do manjšin.

5. Zelo konzervativeno, počaseno in napeto.


Louis Schneider, 17:

1. Volil bi zelene, ker so zame podnebne spremembe važne in ker zagotavljajo dobre protiukrepe.

2. Politika naj bi po mojem mnenju morala izpolniti več dejanj in več točk, ki so jih obljubili.

3. Na vsak način naj bi obravnavali par sprememb glede zakonov (npr. zakoni o mamilih).

4. Moja pričakovanja so, da se res držijo tega, kar so obljubili.

5. Opisal bi politično vzdušje kot zelo enostransko.