Društvo IniciativAngola je od 23. junija do 2. julija prirejalo mladinsko izmenjavo »New Direction #include #respect #experience #dignity« programa Erasmus+ Evropske unije. Sodelovalo je 69 mladincev iz osmih držav.

Šentprimož Da je bila mladinska izmenjava IniciativAngola zelo pestra in raznolika, so mladinci na privlačen način pokazali na zaključni prireditvi v upravnem poslopju deželne vlade v Celovcu.

Med drugim je spored desetdnevne izmenjave ob Zablaškem jezeru in v Šentprimožu vseboval obisk doma za ostarele, srečanje z begunci ali razmišljanje o socialni izklju- čenosti, različnosti in dostojanstvu. Mladinci pa so spoznali tudi Koroško, sodelovali na nogometnem turnirju Kick&Rock for Africa in se udeležili koncerta romskega glasbenika Harrija Stojke v Celovcu. Udeleženci, ki so prišli iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Bosne in Hercegovine, Portugalske, Srbije, Češke in Avstrije, so seveda predstavili tudi svojo kulturo, glasbo in plese. Z njimi pa se je pogovarjal mdr. Zdravko Inzko. Kljub natrpanemu sporedu pa ni zmanjkalo časa za kopanje, šport, povezovanje in sklepanje novih prijateljskih stikov. Več o mladinski izmenjavi pa so mladinci povedali sami.

Delia Stern, Avstrija: Teden se je razvil čisto drugače, kot sem si predstavljala, saj so moja pričakovanja bila nižja. Popolnoma sem se vživela v dejavnosti. Še posebej v spominu mi je ostalo srečanje z ljudmi s posebnimi potrebami in njihove življenjske zgodbe. Take izmenjave so zelo važne, saj tako srečaš nove ljudi, spoznaš nove kulture in tudi v prihodnje lažje navežeš nove stike.

Benjamin Šimunoviç, Avstrija: Spored je bil zelo obširen in ni šel samo v eno smer. Pogovorni jezik pa je bil angleščina. Če pogledamo na časovni načrt, je bilo le malo prostega časa. Srečali smo se na primer s prebivalci doma za ostarele, se z njimi pogovarjali in se igrali. Zvedeli pa smo tudi več o situaciji Romov in Židov v Avstriji.

Alexandra Silva, Portugalska: Izmenjava je bila zelo dobra, saj so takšne pobude zelo važne za mladince. Ti so v starosti, ko spoznavajo učinke socialne izključenosti in kako jih lahko presežeš. Spoznavanje kulture drugega pa lahko prispeva k odprtosti mladincev. Zelo važno za mlade je, da spoznavajo, da ne obstaja samo njihova resničnost, temveč, da na svetu obstajajo tudi druge resničnosti. Ob pogovorih, diskusijah in razmišljanju pa je bilo dosti prostega časa za igre in druženje.