Občinska seja 9. 7. 2021 v Borovljah je ponovno razkrila razkorak med osladnimi uradnimi in poluradnimi besedami o dobrem sožitju obeh narodov v deželi in med dejanji, dejstvi in ukrepi v političnem in siceršnjem vsakdanu. V tem primeru na boroveljski občinski ravni.

Tokrat se je zataknilo pri točki o financiranju neobstoječe skupine jasli oz. skupine malčkov v občinskem otroškem vrtcu. Proti glasovom VS Borovlje in Zelenih je občinski svet namenil 230.000 evrov za bazično financiranje tega projekta, ki pa je še docela v zraku. 

Zelena odbornica Susanne Ramharter je kritično pripomnila, da v Borovljah v okviru dvojezičnega otroškega vrtca »Jaz in ti-Du und ich« že obratuje skupina malčkov, ki pa ji občina odklanja sleherno podporo, hkrati pa namenja visoko vsoto za nekaj, kar še sploh ne obstaja. 

Pristojna podžupanja Monika Pajnogač je potrdila, da občina jasli šele načrtuje in zanje zbira denar, seveda pa tudi še ni nobenih prijav zanje. 

Župan Ingo Appé je sklep za financiranje jasli v občinskem svetu in odklonitev podpore v višini 60.000 evrov skupini malčkov v Dvojezičnem vrtcu utemeljeval tako, da v tem primeru gre za podporo skupini v zasebnem poslopju, ne pa v javno dostopnem prostoru (na zadnji občinski seji je župan še trdil, da je dvojezični vrtec pristrankarska organizacija, tokrat pa je »zasebnost« bila poglavitni greh (op. pisca). Vrhu tega pa zasebni ponudniki takih uslug lahko zabredejo v težave. Za nameček je Appé Slovencem očital, da vse težave utemeljujejo s tem, ker so pač Slovenci in da niso pripravljeni za dialog. Cinično je zaključil »Pojdite po poti dialoga« (»geht’s den Weg des Dialogs«). 

Frakcijski vodja VS Roman Verdel je županov cinizem zavrnil z odgovorom, da je Dvojezični vrtec v Borovljah od svoje ustanovitve naprej odprt za vse. »Mi nismo nikogar odklonili ali zavrnili, razen če nismo več imeli prostih mest. Danes oskrbujemo 150 otrok, ne glede na njihovo poreklo.« Ustanovitev dvojezične skupine v občinskem vrtcu je pozdravil in podprl sodelovanje med vrtcema. 

Ostro pa je kritiziral, da občina sredstev iz plebiscitnega daru ne namenja podpori tudi Dvojezičnemu vrtcu, ampak se je raje odločila za nakup bivše gostilne Miklič, za katere uporabo prav tako nima nobenih načrtov. 

Vprašal je, kako je možno, da ima občina v svojem vrtcu letno 4.500 evrov primanjkljaja na otroka, dvojezični vrtec pa le 1.500 evrov. Podpora dvojezičnemu vrtcu da bi morala biti sistemsko urejena, ne pa odvisna od miloščine iz županovih razpoložljivih sredstev. 

Nakup Mikličeve gostilne je župan ponovno utemeljeval z zvenečimi floskulami in visokoletečimi frazami o sožitju in kulturi, med drugim s sodelovanjem z ljubljansko univerzo. Da to le ne bo podobna fata morgana kot svoječasno bombastično napovedani mednarodni orožarski univerzitetni kampus v Borovljah?