Vse tri predznanstvene naloge so ocenili profesorji in profesorice Slovenske gimnazije z najvišjo oceno. Domači maturanti so tudi dobro predstavili svoja spoznanja v soboto, 25. maja, v kulturnem domu v Dobrli vasi. Za glasbeni okvir je poskrbel domači bend LADJA, ki ga sestavljajo osebe, ki so že opravile maturo, in osebe, ki jih zrelostni izpit še čaka.

Christian Eneas Sienčnik (18), Dobrla vas, maturant Slovenske gimnazije je raziskoval razvoj cepiv z biološkega in družbenega vidika. To področje ga je začelo zanimati med pandemijo, kjer je prvič opazil nezaupanje v znanost. Svojo nalogo je napisal v angleščini in italijanščini, ker je večina virov napisana v teh jezikih. V prvem delu svoje naloge je razložil, kaj je virus. Na prireditvi je to razlago ponazoril s pomočjo plišaste zvezde. Glavni del naloge predstavlja anketiranje najstnikov Slovenske gimnazije in javne srednje šole La Farge v ZDA. Anketo je izpolnilo 227 oseb. Po podatkih je 80 % cepljenih proti vsaj eni bolezni. »Ta številka je precej visoka, vendar ne dovolj visoka, da bi zagotovila skupinsko imunost. Ta isti problem pa je bil vzrok za nedavno povečanje števila okužb z ošpicami po vsej Evropi,« je publiki povedal Sienčnik, ki bo civilno službo opravljal pri Rdečem križu v Velikovcu, nato pa želi študirati medicino.  


Miriam Sienčnik (18), Dobrla vas, maturantka Slovenske gimnazije se je v svoji nalogi posvetila trajnostnemu projektu za izboljšanje kakovosti življenja v slumih v Mumbaju. Ideja za Bomplastic Housning se je rodila leta 2021 na bootcampu, ki ga prireja organizacija Moonshot Pirates na Dunaju. Za Indijo so se tedaj odločili zato, ker ima država velik problem onesnaženja s plastiko. »Za lažjo predstavo o onesnaženosti indijskih plaž – v Mumbaju je v povprečju 3400 predmetov na vsakih 100 metrov,« je povedala Sienčnik. Ideja je, da plastične odpadke v dveh korakih predelajo v ploščice, ki jih lahko uporabijo za sestavo novih in stabilnih hiš. Prvi stroj razreže plastiko na majhne koščke, drugi stroj pa te koščke pod pritiskom in toploto stisne v trdne plošče, je razložila Sienčnik. Stroji so že na trgu. Zato upa, da bo ta koncept izveden v naslednjih letih. Pri pisanju naloge so ji strokovnjaki povedali, da v projektu vidijo možnosti za uspeh.


David Lesjak (18), Goselna vas, maturant Slovenske gimnazije je svojo predznanstveno nalogo namenil domači fari v Dobrli vasi. Kljub tesni povezanosti s svojo župnijo si je pogosto zastavil vprašanje, kakšna je zgodovina župnije, v kateri živi in je bil krščen, birman in dolga leta ministrant. Po osnovnih zgodovinskih podatkih na začetku naloge je v zadnjem poglavju svoje predznanstvene naloge navedel, kako se je župnija razvila v zadnjih letih. Lesjak je publiki predstavil, do kakšnih sprememb je prišlo pri bogoslužjih. »Pred 50 leti so bile v Dobrli vasi ob nedeljah še tri maše, ena v nemščini in dve v slovenščini. Danes pa je le ena dvojezična maša.« Prav tako pa je do sprememb prišlo pri komunikaciji z javnostjo. »Pred leti so vabila na župnijski praznik še pisali na roko in  jih tiskali, dandanes pa je vse objavljeno na spletu.« Izsledek naloge pa je, da je župnija Dobrla vas izjemno pomembno središče duhovnega, kulturnega in družbenega življenja te regije.