V 84. letu starosti je minuli teden umrla jezikoslovka Zinka Zorko. S svojim znanstvenim in raziskovalnim delom na področju proučevanja zgodovine slovenskega jezika in slovenskih narečij je pomembno prispevala k ohranjanju in razvoju slovenske dialektologije.

Na svoj izjemni posluh za narečne različice slovenskega jezika je opozorila že z diplomsko nalogo o govoru svojega rojstnega kraja Spodnja Kapla na Kozjaku, za katero je prejela študentsko Prešernovo nagrado. Pod mentorstvom akademika in profesorja Tineta Logarja je leta 1977 zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Koroški govori na severnem Pohorju, zahodno od Ruš do Vuzenice, enajst let pozneje je svojo raziskavo razširila na koroške govore Dravskega obmejnega hribovja od Ojstrice do Duha na Ostrem vrhu in si pridobila naslov doktorice jezikoslovnih znanosti. Zinka Zorko je sodelovala tudi z ustanovami koroških Slovencev, predvsem s Slovenskim narodopisnim inštitutom Urban Jarnik iz Celovca.