V šolskem letu 1975/76 jih je bilo trideset, ki so obiskovale enoletno gospodinjsko šolo v Šentjakobu, ki je medtem že vrsto let zgodovina. Med učiteljicami je bila tudi  Zalka Sitter. Po šoli so se učenke letnika 1975/76 odločile, da se srečajo vsaj vsakih pet let. Tudi letos so se v gostilni Miklavž v Bilčovsu srečale ob 46. obletnici, odkar so zapustile šolo, in obujale spomine na »stare čase«. Po tej poti pozdravljajo ostale sošolke in šolske sestre.

V 1. vrsti z leve: Erika Jug (roj. Mak), Barbara Mischitz (roj. Boschitz), Marija Nedved (roj. Cvelf), Lenčka Krištof, Elfi Nachbar (roj. Stefitz), Anka Jernej (roj. Gregorič), Cilka Wutte (roj. Kolenik), Zalka Onič (roj. Mandlc), Dorli Mack (roj. Mikl). 

Zadnja vrsta z leve: Cäcilia Smolier (roj. Aichholzer), Marica Wautsche (roj. Smrečnik), Renate Kropp (roj. Rudolf), Maria Plautz in Tilli Kurath (roj. Ošina).