Leta 1964 so na Slovenski gimnaziji proslavili 2. maturo z 21 dijakinjami/dijaki. V nižjih razredih je bila njihova razredničarka Anica Petek, v višjih razrednik Milan Kupper. Razen Janje Zikulnig so že vsi učitelji/ce rajni, rajnih pa je že tudi pet absolventov – Hanzi Raunig, Hanzej Ferk, Fredl Mochar, Heini Schuster in Lojz Arbei­tstein. Na letošnjem srečanju so najprej obiskali Peršmanov muzej, kjer jih je vodil Zdravko Haderlap, nato pa so uživali ob jedači in pijači v gostišču Podobnik v Beli.