V javnosti je komaj znano, da poučujejo na Slovenski gimnaziji tudi evangeličanski verouk. Starejši absolventi si svojčas sploh nismo mogli predstavljati, da bi poleg katoliškega veronauka upoštevali tudi evangeličansko Cerkev. Prva, ki je pred 23 leti začela poučevati verouk za dijake in dijakinje, ki pripadajo evangeličanski Cerkvi, je bila rojena Celovčanka Katharina Brickmann, magistra in BEd iz pedagogike. Lani se je upokojila, njen naslednik pa je Igor Vukan, ki prihaja iz Slovenije in je leta 2016 prevzel evangeličansko skupnost v Velikovcu.  

  Ko je Katharina Brickmann  začela poučevati na Slovenski gimnaziji, je imela tri učence. V zadnjem letu pred upokojitvijo pa je znašalo število njenih učenk in učencev petnajst. Na vprašanje, odkod so prišli, je v pogovoru z Novicami odgovorila: »Večji del iz vrst slovenske manjšine oz. mešanih zakonov. Nemški del staršev je bil večinoma evangeličanski.  Tudi učni jezik je bil nemški.«

Luther o svobodi kristjana: »Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienst-barer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.« Prosto prevedeno pomeni to: sem svoboden delati to, kar hočem, hkrati pa kot kristjan podložen v smislu ljubezni do vsakega.

Katharina Brickmann

S tem citatom ustanovitelja evangeličanske Cerkve je odgovorila na vprašanje, v čem se razlikuje evangeličanska Cerkev od katoliške. Na vprašanje, kako pojmuje katolištvo, pa je diplomatsko odgovorila: »Bo že imelo svoj vzrok, da si je Luther prizadeval za reformacijo.« Hkrati pa jo hudo moti, da katoliška  Cerkev priznava evangeličane »samo kot versko skupnost, ne pa kot Cerkev«.

  Zelo navdušena je Katharina Brickmann, ko pripoveduje o svojih izkušnjah s Slovensko gimnazijo. »S strani direkcije in administracije sem imela vso podporo.« Še posebej rada se spominja, kako prisrčno jo je sprejel Jože Wakounig, ko je postal ravnatelj. Zelo dobro je bilo po njenih besedah tudi sodelovanje s katoliškima duhovnikoma Hanzijem Rozenzopfom in Jožetom Andolškom. »Oba sta imela med drugim odprto uho za ekumeno med katoličani in evangeličani. Podobno velja za škofa Marketza.«

  In kaj si najbolj želi po več letih na Slovenski gimnaziji? Katharina Brickmann: »Koroški Slovenci in evangeličani smo manjšina. Bodimo si solidarni.«