Škofiče: razstava o nekoč povsem slovenskem kraju

Od septembra 2020 je v Škofičah na ogled razstava Na poti skozi čas, ki je nastala v sklopu CARINTHIja 2020. Ta prikazuje na 22 razstavnih tablah, ki so razdeljene po vaseh občine, v slovenščini in nemščini zgodovino in zgodbe iz občine. Za zaključek letošnjega Kulturnega tedna v Škofičah je bil na sporedu pohod po razstavi, ki ga je vodila Brigitte Entner, ki je zasnovala razstavo. Razstava je udeležence peljala od domačije Fuetaž v Papračah do Holbič in nazaj. Pri Fuetažu so si udeleženci lahko še ogledali film, ki je nastal v sklopu razstave. Vsebino razstave in film najdete na www.carinthija-schiefling.at