Na seminarju v Portorožu se je Zveza slovenskih žena med drugim posvetila travmam, ki jih je povzročila druga svetovna vojna. Temu so namenjene brezplačne individualne terapije in zdaj tudi skupinska.

Udeleženke seminarja Zveze Slovenskih žena s spremljevalci

Meseca oktobra je v Portorožu potekal tradicionalni seminar Zveze slovenskih žena, ki se ga je tokrat udeležilo več kot 60 ljudi vseh generacij. Poleg kulturnega sporeda – tokrat se je občinstvu z monokomedijo »Pokržnikov Luka« predstavila igralka Lara Vouk – in ogleda Svete jame na Socerbu so se ženske spomnile začetkov Zveze slovenskih žena. Predhodnica, Antifašistična fronta žena, je bila ustanovljena leta 1943. O uporu žensk v času nacizma sta pri­pravili in predstavili zanimivo potujočo razstavo Vida Obid in Helena Verdel, avtorici knjige »Glej, ta svet je tudi zate!«.

S psihologinjo o travmah

Psihologinja Gitka Opetnik

V spremstvu klinične in zdrav­stvene psihologinje in psihoterapevtke Gitke Opetnik (avtorica knjige »Das Gestern im Heute begreifen: Trau­maweitergabe in verfolgten slowenischen Familien«) so se ženske tokrat lotile tudi travm, ki jih je sprožila druga svetovna vojna, in tem »pregnanstvo«, »skrivanje« in »strah pred smrtjo«. Izkazalo se je, da imajo vse generacije potrebo po pogovorih, iz tega pa se je razvila tudi ideja za srečanja v smislu individualnih in skupinskih terapij, ki so lahko brezplačne. 

Vida Obid

Gitka Opetnik: »Obstaja več oblik travm. V glavnem pa gre za to, da je bilo življenje ogroženo oziroma da se je človek soočal s smrtjo. Travma pa se lahko razvije tudi, če smo ‘samo’ opazovalci ogroženosti določene osebe in se iz tega razvije nenehen strah, da se lahko podobno zgodi tudi nam.« 

Posledice travm se lahko poleg tega podeduje npr. preko »epigenetike« (vpliv okolja na dedne spremembe), komunikacije in molka. Opetnik: »Močan vpliv imajo sporočila, kakor ‘pazi’ in ‘bodimo tiho’ ali dejanja kakor stalno kontroliranje oken in vrat. To lahko vpliva tudi na drugo in tretjo generacijo.« Tako je na seminarju Zveze slovenskih žena marsikatera udeleženka doživela trenutek spoznanja, kako je prišlo do osebnih strahov, nočnih mor, živčnosti ali kroničnih bolezni, ki jih sicer prej ne bi povezale z doživetjem prednikov.  

V bodoče tudi skupinska terapija

Opetnik: »Zame je bilo zanimivo, kako zelo so se ženske odprle in imele potrebo po pogovorih. Iz tega se je razvila ideja za brezplačno ponudbo skupinske terapije oz. za srečanja skupine znotraj organizacije ASPIS, kjer si lahko prav te teme ogledamo in obravnavamo.«

Obid in Helena Verdel sta predstavili potujočo razstavo.

Neodvisni organizaciji ASPIS v Celovcu in ESRA na Dunaju že več desetletij pomagata posameznikom pri premagovanju travmatičnih doživetij. Brezplačne psihoterapije v individualni ali zdaj tudi v skupinski obliki so namenjene preživelim žrtvam nacionalsocializma ter otrokom, vnukom in sorodnikom preživelih.

Če se zanimate za brezplačno individualno ali skupinsko terapijo, se lahko obrnete na organizacijo ASPIS (0677 64 3 74 888 ali [email protected]) ali na psihologinjo in psihoterapevtko Gitko Opetnik (0664 44 66 860 ali [email protected] )