V petek, 29. oktobra 2021, je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch bila na delovnem obisku pri Slovenkah in Slovencih na Zilji. Obisk je pripravil Slovenski narodnopisni inštitut Urban Jarnik.

Prva postaja so bile Gorje, kjer sta Danijel Mešnik in žup-nijski upravitelj Stanko Trap v farovžu, kjer je nameščena spominska plošča za duhovnika in narodnega buditelja Matija Majarja-Ziljskega, predstavila položaj slovenščine na vasi in v župniji. Sicer ni rožnat, a mlajši rod dorašča s spoštovanjem do – odtujenega – izročila svojih prednikov. Spominsko ploščo za Matija Majarja-Ziljskega so na pobudo Stanka Trapa namestili župnija Gorje, Inštitut Urban Jarnik in Kluba koroških Slovencev v Ljubljani in Mariboru. Prvotno bi naj bila nameščena na zunanjem zidu farovža, a »koroška stvarnost« je to preprečila. V cerkvi je Matija Majar Ziljski na stranskem oltarju namestil znameniti napis v cirilici: V tem znamenju boš zmagal!

V nizu obiska je bil tudi ogled cerkve in farovža na Ziljski Bistrici. Župnik Trap je oba objekta temeljito predstavil.

V Stari pošti

Za vse, ki Zilje ne poznajo dobro, je Marijina romarska cerkev v Grabnu pri Blačah zaradi kraja in njene bogate ter enkratne notranjščine z zlatim oltarjem izjemno doživetje. V čisti ziljščini jo je predstavil domačin Michael Mitsche, po domače Kajšelč. Cerkve in trdne hiše spodnje Zilje vse do danes pričajo o gospodarski moči slovenskih Ziljanov, ki so svojčas domala po vsej osrednji in južni Evropi sloveli s svojimi tovornimi konji, noriki, kot zanesljivi prevozniki in tako množili domačo dobrobit. Na Brdu so se gostje ustavili pri rojstni hiši skladatelja in organista Antona Jobsta in bili prisrčno sprejeti. Na hiši je pritrjena spominska plošča za Antona Jobsta. Sledil je obisk groba Franca Grafenauerja na brškem pokopališču ter ogled njegove domačije pri Plicu.

Pogovor v Šiši v Zahomcu z domačimi predstavniki slovenskih političnih, športnih, kulturnih in izobraževalnih ustanov in druženje v Stari pošti sta zaokrožila obisk ministrice Jaklitscheve na Zilji. Srž pogovora je bila izražena skrb za ohranitev jezika, za kar bi se v večji meri in strokovnejši obliki morali zavzemati vsi, tudi šolska oblast. Na Zilji še posebej velja Lipuševa modrost, da z jezikom smo ali pa nismo.

Skupinska slika po pogovoru v Šiši

Ministrica Jaklitscheva je v pogovoru z Novicami svoje vtise strnila tako: »Presenečena sem nad bogato kulturno dediščino Zilje, ki še kako diha v prostoru in je živa med ljudmi. Obljubljam, da bom podprla vse, kar služi ohranitvi in krepitvi slovenskega izročila na Zilji«.