Podelitev Einspielerjeve nagrade Georgu Gombosu

Georg Gombos je v sredo, 15. novembra, v Celovcu prejel Einspielerjevo nagrado. Nagrado sta mu podelila Krščanska kulturna zveza (KKZ) in Narodni svet koroških Slovencev (NSKS). Gombos je prejel nagrado za uspešen razvoj jezikovnopedagoških konceptov v predšolski vzgoji s posebnim poudarkom na dvo- in večjezičnih elementarnih izobraževalnih ustanovah na Koroškem. Navzoče na podelitvi je pozdravil predsednik KKZ Janko Krištof. Andreja Einspielerja je predstavil Zdravko Inzko. Slavnostni govor pa je imel Štefan Kramer. Ta je povedal, da je Einspielerjeva nagrada izraz zahvale slovenskih ustanov Gombosu za delo v prid slovenskega jezika. Za glasbeni okvir je poskrbel mladinski zbor Sweethearts. Vodita ga Paula Schein-Kontschitsch in Sonja Woschitz. Einspielerjeva nagrada se podeluje od leta 1988.