V Katoliškem domu prosvete Sodalitas v Tinjah so imeli v ponedeljek, 20. junija, slavnostno podelitev diplom ob koncu dvojezičnega tečaja za asistentke in asistente v otroških vrtcih, jaslih in za varuške. Diplome je prejelo osem vzgojiteljic in en vzgojitelj.

Diplome ob koncu tečaja so letos prejele Ljiljana Filipovič, Nada Gutic, Kaja Jurač, Ivana Pogačnik Matoševic, Jasna Mischkulnig, Christina Ošina, Irena Stubljar-Radivojevic in Sara Užnik, pa tudi Luka Harinski. Diplome so jim predali Daniel Sturm, deželni svetnik za izobraževanje Daniel Fellner in Gerhild Hubman, vodja oddelka 6 dežele, pristojnega za izobraževanje in šport. Sturm, Fellner, Kramer in Hubmanova so v svojih govorih pred podelitvijo diplom poudarili dodano vrednost pridobljene dvojezične izobrazbe za deželo, za otroke, s katerimi delajo, pa tudi za same diplomantke in diplomanta. 

O tečaju

Izobraževalni tečaj za asistentke in asistente v otroških vrtcih, jaslih in za varuške traja dobro leto dni. Tečaj obsega 430 učnih enot, od tega je 160 ur namenjenih praksi, izobraževanje pa poteka ob poklicu. Tečaj je v tinjski Sodaliteti ob organizacijskem vodstvu izobraževalnega referenta Daniela Sturma. Soorganizator tečaja je Delovna skupnost privatnih dvo- in večjezičnih otroških vrtcev (predsed­nik Štefan Kramer) skupaj z Inštitutom za izobraževanje in svetovanje (poslovodja Gerald Salzmann). 

»Na tečaju se veliko naučiš za življenje«

Jasna Mischkulnig (v sredini) dela v varstvu vrtca in jasli Jaz in ti v Borovljah.

29-letna Jasna Mischkulnig iz Branče vasi se je pred letom dni kot vzgojiteljica v popoldanski oskrbi zaposlila v vrtcu in jaslih Jaz in ti v Borovljah. Na spodnji stopnji je obiskovala Slovensko gimnazijo, nato pa je šolanje nadaljevala na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru. »Opazila sem, da zelo rada delam z otroki in si mislila, zakaj ne bi tudi v poklicnem življenju delala z otroki. Na tečaju smo preigrali veliko težavnih situacij z otroki, veliko govorili o pravilih in pravu, tako da vem, kdaj sem dejansko odgovorna za otroke, za katere skrbim. Poleg tega smo imeli kreativne predmete, poslušali smo razvojno psihologijo, delali smo na igrah, gibanju in glasbi, pa tudi na komunikaciji in pravilni prehrani otrok. Helga Mračnikar nam je dala nasvete, kako pisati, Marjan Schuster pa je z nami obdelal temo žalovanja. To nam omogoča ustrezno reagiranje v izrednih situacijah, ko otrok izgubi katerega od skrbnikov. Ena od enot tečaja je bila namenjena vživljanju v svet, kot ga doživlja otrok. Igrali smo igro s tremi žogami, zmerom, ko si vrgel žogo, si moral povedati besedo, ki nima nobene zveze z žogo. Predavateljica je nato dejala, da tako otrok doživlja učenje, saj zanj marsikaj novega na začetku nima nobenega smisla.« Jasna Mischkulnig namerava ostati v vrtcu in jaslih Jaz in ti, od tečaja in pridobljenih dodatnih kvalifikacij si poleg lažjega poklicnega vsakdanjika obeta tudi boljši zaslužek. Kot pravi Jasna, vse udeleženke in udeleženec tečaja že delajo v vzgoji in izobraževanju predšolskih, pa tudi šolskih otrok. Tisti, za katere v Borovljah skrbi Jasna, recimo obiskujejo ljudsko šolo. Mislim, da je ta tečaj zelo kvaliteten, interaktiven in se na njem veliko naučiš za življenje.«

Prej je korakal v četi, zdaj četica koraka za njim

Luka Harinski (v sredini) ima za seboj zanimivo poklicno pot od vojaka do vzgojitelja.

Edini diplomant na letošnjem tečaju je bil 40-letni Luka Harinski, ki se je iz Slovenije v Beljak preselil pred štirimi leti. Čez mejo je 13 let delal v Slovenski vojski, za udeležbo na tečaju se je odločil, potem ko sta pred dvema letoma s partnerko dobila dvojčka. »Partnerka je po rojstvu dvojčkov ugotovila, da imam talent za delo z otroki, in predlagala, da si razdeliva porodniško. Drugo leto sem bil na vrsti jaz, otroka sem imel na skrbi med šest tednov trajajočim uvajanjem v waldorfski vrtec. Ko sem eni od tamkajšnjih vzgojiteljic dejal, da imajo dobro službo, mi je predlagala ta tečaj, ki sem ga zdaj zaključil.« Med trajanjem tečaja je prakso opravil v vrtcu Ringa Raja v Ledincah, nato pa je kot zamenjava za odsotno vzgojiteljico začel delati v občinskem vrtcu Bekštajn. Trenutno kot vzgojitelj-skakač dela v enotah Bekštajn, Brnca, Loče in Ledince, od jeseni pa bo redno zaposlen v enem od vrtcev Mestne občine Beljak.