Priljubljeni salezijanec Jože Andolšek, ki že skoraj 40 let živi na avstrijskem Koroškem, je na svoji dosedanji življenjski poti opravljal veliko služb v božjem imenu. Med drugim je že od leta 1998 duhovnik slovenske verne skupnosti v Špitalu ob Dravi, od leta 2011 je rektor Slovenskega pastoralnega centra sv. Cirila in Metoda in kapele v Provincialni hiši slovenskih šolskih sester sv. Frančiška v Celovcu, poleg tega pa je do lani bil veroučitelj na Slovenski gimnaziji. Že dvajset let je aktiven tudi v boju priti revščini v Etiopiji. Mesto Celovec je počastilo dolgoletno delo v prid ljudem, zato je patru Andolšku 25. aprila mestni podžupan Lojze Dolinar pri dvojezični maši v cerkvi sv. Egida slavnostno podelil priznanje mesta.

V petek, 23. aprila je Jože Andolšek praznoval svoj 70. rojstni dan. Čestitkam za okrogli jubilej se pridružuje uredništvo tednika Novice.