Celovec V petek, 27. septembra, so se v Mladinskem domu srečali otroci in sodelavke vseh treh vrtcev Slovenskega šolskega društva in odbornice in odborniki SŠD. 

Pričeli so to dopoldansko praznovanje z lutkovno predstavo Štirje letni škratje, ki so jo otrokom predvajali dijakinje in dijaki Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, nadaljevali s skupno pesmijo in delavnicami za otroke, ki zadnje leto obiskujejo vrtce, z igrami na vrtu in igrišču in s skupnim kosilom v jedilnici Mladinskega doma.

OTROŠKI VRTCI Slovenskega šolskega društva so odrasli! Tako bi lahko strnili 40 let, ki jih ima vrtec »Pika«, in 35 let, ki jih imata vrtec »Sonce« in »Minka« že na hrbtu.  Pri ljudeh bi rekli, da so že krepko stopili v srednja leta. Pri vrtcih pa to ni tako enostavno, saj jih še vedno obiskujejo otroci iste starosti, kot pred štiridesetimi oz. petintridesetimi leti. In še vedno so tam ljudje, ki imajo iste ali pa podobne cilje in želje, kot so jih imeli ustanovitelji:  otrokom ponuditi bogastvo vzporednega učenja obeh deželnih jezikov, pri čemer še posebno pozornost namenjajo slovenščini, ki je pač v šibkejšem položaju.

V Slovenskem šolskem društvu se zavedamo pomembnosti, ki jo opravljajo ti vrtci. In ko ocenjujemo, katere odločitve so bile v delovanju našega društva najbolj pomembne, potem lahko rečemo, da so bile poleg uresničitve Mladinskega doma prav ustanovitve teh vrtcev. Brez velikega idealizma in požrtvovalnosti takrat odgovornih in brez veselja in angažiranosti danes tam delujočih bi bilo področje dvojezične predšolske vzgoje na Koroškem veliko revnejše.

Sto mest, ki jih vrtci »Sonce«, »Minka« in »Pika« ponujajo predšolskim otrokom je veliko premalo glede na interes, ki obstaja. Po drugi strani pa prav ta interes potrjuje pomembnost in kvaliteto dela, ki se opravlja v njih. Zato gre posebna zahvala voditeljicam, vzgojitejicam, asistentkam in gospodinjam, ki dan za dnem skrbijo za dobrobit naših najmlajših in jim nudijo bogastvo dveh jezikovnih svetov …

Še na mnoga leta z željo, da ostanete večno mladi!