V soboto, 13. avgusta, se je po dveh letih premora spet srečalo nekaj Slovencev za izmenjavo mnenj in sproščeno komunikacijo o tem in onem. Odpravili so se na ekskurzijo v kraje, kjer se je tudi v času protireformacije obdržal slovenski protestantizem. Obiskali so protestantsko cerkev v Zagoričah in evangeličanski kulturni center v Brezah. Skupino je spremljal zgodovinar Teodor Domej.

Udeleženke in udeleženci ekskurzije so prelistali Dalmatinov prevod Biblije iz leta 1584. Zanimivo je, da knjiga vsebuje slovar, tako da so jo razumeli verniki s širokega poselitvenega območja, torej govorci več različic slovenščine.

Simon Trießnig: Že več kot deset let imamo omizje »Štamtiš«, kjer se srečujemo Slovenci, ki pri delu pretežno občujemo v nemščini. Da bi imeli skupnost, kjer je pogovorni jezik slovenščina, se srečujemo na Lentu v Celovcu in organiziramo pohode ali ekskurzije na teme, ki nas zanimajo.