Lepo je videti, koliko je možno doseči, če vsi zagrabijo za delo Znano je, da je Slovensko prosvetno društvo Danica kulturna velesila na južnem Koroškem. Društveniki iz Šentprimoža in okolice pa niso le izvrstni ustvarjalci kulture, ampak so v minulem letu dokazali, da so tudi pravi gradbeni mojstri.

Sorazmerno majhna ideja se je razvila v projekt, ki bi se ga v tem obsegu nikoli ne upali sploh
lotiti.


preds. SPD Danica Samo Wakounig

Šentprimož  Načrt za prenovo Kulturnega doma Danica sprva ni bil tako obširen. Predsednik Samo Wakounig: »Poseg naj bi bil čim manj invaziven, stranišče brez ovir, rampa ali dvigalo, to je to.« A vsega ni možno načrtovati vnaprej, sploh pa, če obnavljaš starejše poslopje, kot je to Kulturni dom v Šentprimožu, ki je bil odprt leta 1980. Že tedaj so se društveniki samoiniciativno lotili dela in po dveh letih je nastala ta pomembna hiša kulture v Šent­primožu, ki je skozi vsa leta že dom SPD Danica, ki je bilo leta 1914 ustanovljeno kot »Katoliško izobraževalno društvo Danica«. In tudi tokrat je bilo najbolj pomembno delo posameznikov: več kot 4000 ur prostega časa so mnogi prostovoljni sodelavci žrtvovali in s svojimi rokami zgrabili za delo. Tako so v zadnjem letu in pol ustvarili nekaj posebnega. Predsednik SPZ Avgustin Brumnik, ki je sam pomagal pri pregradnji, je ob slavnostnem odprtju dejal, da je »dom v Šentprimožu postal sodobna stavba, ki je dostopna za vsakogar in odgovarja potrebam današnjega časa.« SPZ je solastnik Kulturnega doma Danica in prispeval nezamerljiv del finančnih sredstev. 

Ob delu se je kmalu izkazalo, da v dani strukturi ni bilo mogoče urediti stranišča brez ovir, torej so morali na novo zgraditi sanitarne naprave in preurediti vežo. Ob gradnji pa se je pokazalo, da bo potrebno narediti še veliko več: Strehi nad dvorano je ob dodatni obremenitvi grozilo celo sesutje. Tako je po načrtu Toma Gomernika nastal osnutek za posodobitev doma, ki je vsekakor uspela. Če vstopiš v na novo oblikovano vežo, stojiš v velikem, svetlem prostoru. Na levi strani so novi sanitarni prostori, nad vežo pa je nastala dodatna velika soba za vaje. Minulo soboto so prenovljeni dom slavnostno otvorili in domači župnik Hanzej Rosenzopf ga je ob tem tudi blagoslovil. Predsednik SPD Danica Samo Wakounig se je zahvalil za vso podporo pri gradnji, pomagala je Republika Slovenija in Urad za slovence v zamejstvu in po svetu, občina Škocjan, dežela Koroška, zveza in številna podjetja. Praznično odprtje so oblikovali otroški, mladinski in mešani zbor Danica, slednji je goste pozdravil s čudovito zapeto zdravico