Pred 70 leti so občino Dobrla vas  počastili z naslovom tržna občina. Ob tej priložnosti so občinski predstavniki z županom Wolfgangom Stefitzem na čelu minulo soboto priredili večje slavje. Prav tako so počastili zaslužne občane. 

Med odlikovanci dobrolske tržne občine je tudi dolgoletni občinski politik in kulturnik oz. predsednik SPD Srce Štefan Kramer: počastili so ga z »zlato iglo«. Štefan Kramer si je za slovensko skupnost pridobil izredne zasluge: zastopal je samostojno gibanje slovenske narodne skupnosti celih 18 let v dobrolskem občinskem predstojništvu in bil četrt stoletja na čelu dobrolskega kulturnega društva SPD Srce. 

Poleg Štefana Kramerja (na sliki z ženo  Sonjo, ki mu je v veliko oporo doma in pri javnem delu), so »zlato iglo« tržne občine Dobrla vas prejeli tudi občinski zastopniki Franz Prosen, Helmut Schwab in Josef Schieschitz ter vodja tržne godbe na pihala Gerhard Taupe, medtem ko je bivši župan Gottfried Wedenig postal častni občan.