Globasnica Prihodnjo vigred se bodo v občini Globasnica lotili sanacije Rozalske votline, že kmalu pa naj bi bil tudi kon-čan koncept za energetski park. Domala v celoti so zagotovljena finančna sredstva, ne nazadnje pa naj bi občini dala novega zagona še »najstarejša svetnica«.

Pred 27 leti so arheologi na gori svete Heme pri Globasnici odkrili relikvijo in ugotovili, da gre pri najdenem okostju za žensko, ki je po vsej verjetnosti živela v prvem stoletju po našem štetju. Šlo naj bi pri najdbi za najstarejšo svetnico Avstrije. Da so jo častili kot svetnico, sklepajo na podlagi tega, da so jo pokopali pod oltarjem. Sicer pa ni zgodovinskih zapisov, ki bi razkrili, kdo bi lahko bila ženska.

Novo odkritje je edinstvenega pomena, tako za arheologe kot za zgodovinopisje. Prav tako pa bi najstarejša svetnica Avstrije lahko »obsijala« tudi občino Globasnico, ki bi s tem lahko dobila tudi s turističnega vidika nov zagon, pravi župan Globasnice Bernard Sadovnik, ki je tudi predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk.

Globaški občinski svet je soglasno sprejel predlog o sanaciji in pregradnji romarske pešpoti na goro svete Heme. Stroške za gradbena dela bodo pokrili s sredstvi iz evropskega sklada »Leader«, Geoparka Karavanke ter s strani dežele in občine. Skupno bodo sanacijska dela pešpoti do votline svete Rozalije na gori svete Heme, ki je zaradi nevarnosti podora skalovja od leta 2014 zaprta, stala 180.000 evrov.