V soboto, 9. septembra, so se zbrali člani in prijatelji društva IniciativAngola na občnem zboru v Šentprimožu.

V okviru srečanja v župnijskem domu so si najprej ogledali akcije in projekte iz preteklega leta. Ti obsegajo dobrodelne akcije, kot so npr. 20. Rock4Angola, postno akcijo Kruh.Brot.Pao in športno akcijo TrIAngola, ter različne mladinske projekte društva in Evropsko prostovoljno službo. V spominu delovnega leta 2022/23 bo prav gotovo ostala jubilejna proslava 20. Rock4Angola, ki je bil izredno uspešen dogodek, pravi predsednik društva Hanzej M. Rosenzopf. V zavedanju, da so lahko s pomočjo teh projektov pomagali ljudem v Angoli, Mozambiku, Etiopiji, Avstriji, Srbiji in Ukrajini, se društvo iskreno zahvaljuje vsem dobrotnikom za darove. Za nadaljnje delovanje nameravajo obdržati žig kakovosti, ki so ga dali zaupanja vrednim organizacijam. Ozrli pa so se tudi v prihodnost, saj se že lahko veselijo prihodnjih projektov, prireditev in akcij. S temi dogodki poskušamo doseči čim več ljudi in jih poskušamo prepričati, da naredijo gesto pomoči, poroča Rosenzopf. V tem letu želijo dobiti tudi akreditacijo za mladinski program izmenjave Erasmus+, kar bi jim olajšalo organizacijo štirih taborov. Predvsem pa se veselijo praznovanja 25. obletnice prostovoljstva v Angoli, ki jo bodo obeležili s koncertom 24. septembra v Domu glasbe v Celovcu. Na občnem zboru so bili v odbor potrjeni nekateri sedaj že dolgoletni odborniki, izvolili pa so tudi nekaj novih članov, ki so nekdaj tudi sami bili udeleženci projektov.       

Predsednik: Hanzej M. Rosenzopf
Namestnica: Teresa Wakounig
Blagajničarka: Katarina Urank
Namestnik blagajničarke: Saša Sienčnik 
Tajnica: Tereza Hartmann 
Namestnica tajnice: Lucia Haab
Poslovodkinja: Marija Šeme-Bonizzi
Članice in člani: David Dobravc, Mario Korpitsch, Mira Kofler, Krista Mödritscher, Katja Urak, Niko Wakounig, Mateja Rihter, Hannah Mödritscher

~Marija Šeme-Bonizzi