Ob letošnji aprilski 80-letnici pisatelja Leva Detele je celovška založba Fran pod naslovom Nočna vožnja v Jeruzalem pravkar izdala zbirko avtorjevih izbranih pesmi, ki so nastajale med letoma 1964 in 2018. Poleg nekaterih značilnih starejših delno preoblikovanih besedil je v drugem delu knjige objavljena nova  duhovno – miselna poezija iz let 2017 in 2018  (petnajst pesmi iz cikla Italijansko potovanje in deset daljših pesmi iz jeruzalemskega cikla, ki je dal knjigi ime).

Skoraj istočasno je izšel pri celovški Mohorjevi založbi v nemščini napisani Detelov roman Die kahl geschlagene Welt (Do golega posekani svet) o grozljivem dogajanju v prvi svetovni vojni z milijoni v vojne namene izrabljenih žrtev. Na poseben način je opisano takratno dogajanje v Posočju in na Krasu. Avtor se posluži nenavadne pripovedne optike, ko s pomočjo ironizirano predstavljenega raziskovanja tedanjih tragičnih dogodkov v nekem današnjem univerzitetnem inštitutu z zapleti med moškimi mačisti ter njim nepokornimi ženskami na samosvoj način obudi usode glavnih protagonistov dogajanja, sarajevskega atentatorja Gavrila Principa in njegove žrtve, avstro – ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda ter obeh zadnjih avstrijskih cesarjev Franca Jožefa I. in Karla I. Osrednja točka in vezni člen razgibanega romana s številnimi stranskimi zgodbami pa je dunajski cesarski grad Schönbrunn, ki se razrašča v začarano središče usodne svetovne zgodovine. Detela pravkar pripravlja tudi slovensko inačico prvotno v nemščini napisanega dela.

Pri Kulturnem centru Maribor je v znani zbirki Frontier napovedana izdaja 

Detelove spominske knjige Disident, ki jo je uredil direktor mariborskega centra Dušan Hedl. Poleg izvirnih leposlovnih tekstov na Dunaju živečega pisatelja z aktualnimi razmejevanji do raznih negativnih družbenih pojavov bo v publikaciji objavljen tudi obširen avtorjev življenjepis z bibliografijo vseh do zdaj izdanih publikacij in obsežna fotobiografija s posameznih avtorjevih življenjskih postaj.

Avstrijsko – ameriški pisatelj in prevajalec Herbert Kuhner je za dunajsko založbo PROverbis skupaj z družbo Theodorja Kramerja, poimenovano po znanem avstrijskem židovskem protifašističnem pesniku, pod naslovom Duh in telo – Die Trennung von Leib und Geist – The Body Severed from the Soul pri-pravil trijezično izdajo Detelovih pesmi in kratke proze. Poleg Kuhnerjevih prevodov v angleščino so vzporedno objavljena Detelova kritično – ironična izvirna slovenska besedila in avtorjeve nemške inačice istih tekstov.

V založbi dunajske nemške revije LOG, ki jo Detela že nad štirideset let ureja z  Wolfgangom Mayer-Königom, izide v revijini knjižni zbirki LOG – BUCH kot dvaintrideseto izdanje izbor avtorjevih nemških eksperimentalnih tekstov Verdichtungen und Worttexturen (Razpesnjenja in besedne teksture). Prva knjiga te avtorjeve jezikovno – kritične poezije je izšla v isti seriji pred nekaj leti kot LOG – BUCH 29.