Včeraj, 8. junija, je bila v Hiši industrije na Dunaju (Haus der Industrie) podelitev certifikatov »MINT«. Pri tem certifikatu gre za skupno pobudo avstrijskega ministrstva za izobraževanje znanost in raziskave, združenja industrialcev (Industriellenvereinigung), Wissensfabrik Österreich ter dunajske pedagoške visoke šole. Certifikat »MINT« je zvezno veljavno priznanje za šole, ki izstopajo v inovativnih pristopih pri pouku matematike, informatike, naravoslovja in tehnike.

Podelitev certifikata »MINT« Slika: Christian Urak

Certifikat je včeraj prejela tudi Slovenska gimnazija, ki z naravoslovnim razredom »Ana Petek« že tretje leto ponuja razširjeno ponudbo naravoslovnih predmetov. Certifikat »MINT«, ki ga je dobila Slovenska gimnazija, velja do leta 2025, strokovna žirija bo nato ocenila nadaljni razvoj šole na tem podočju in odločila o podaljšanju. Šole dobijo certifikat »MINT« v digitalni obliki za svoj spletni nastop ter kot tablo za montažo na šolsko stavbo.

Šolo sta na podelitvi plakete v Hiši industrije na Dunaju zastopala profesorja Christian Urak in Aloisia Gomez. Plaketo je podelil avstrijski minister za izobraževanje Martin Polaschek.

Certifikat »MINT«