Stavba ob Vetrinjskem obmestju 19 v Celovcu je bila od leta 1955 naprej v lasti šolskih sester in v njej je bil tudi sedež avstrijsko-koroške province tega reda. Sestre so vodile na tej lokaciji skozi več desetletij dekliški dom in v stavbi je tudi sedež slovenske župnije sv. Cirila in Metoda v Celovcu. Zaradi pomanjkanja naraščaja je postala prodaja poslopja za šolske sestre nujna.

Mohorjeva se je odločila za nakup zaradi številnih vsebinskih stičnih točk z delovanjem šolskih sester ter zaradi bližine provincialne hiše do matične Mohorjeve hiše. Nepremičnina v centru Celovca je velika 1.353 m2 in Mohorjeva jo je prevzela s 1. septembrom 2021. Mohorjeva bo na tej dodatni lokaciji vodila oddelek Slomškovega doma za maturantke in maturante ter za študirajočo mladino. Z manjšimi gradbenimi posegi bodo vgrajene dodatne kuhinje in skupinski prostori. S tem bodo nastale štiri bivalne enote, vsaka za pet oseb, kjer ima vsak svojo spalnico s kopalnico in straniščem, kuhinjo in jedilnico pa si deli s štirimi drugimi stanovalci hiše.

V delu hiše bo tudi v bodoče delovala slovenska župnija sv. Cirila in Metoda v Celovcu. Tozadevno je uspelo skleniti s krško škofijo poseben dogovor o servitutni pravici, kar je s svojo širokogrudno podporo omogočil škofijski dekan Michael Kristof.

»Mohorjeva bo s to pridobitvijo dodatno okrepila svojo vzgojno-izobraževalno poslanstvo in nudila mladim ljudem ugodne prostore v središču mesta,« poudarja direktor Mohorjeve Karl Hren. S tem nadaljuje Mohorjeva desetletno delovanje šolskih sester na tej lokaciji!