Ljubljana/Celovec Po velikem uspehu prireditve 100 let konca prve svetovne vojne – okoli 300 udeležencev iz Italije, Slovenije in Avstrije novembra 2018 v Celovcu – se delo nadaljuje. V soboto se je na srečanju v Ljubljani na Inštitutu za narodnostna vprašanja 25 udeležencev in udeleženk iz treh dežel konstituiralo kot permanentno mreženje in sprejelo obširen program. S koroške strani sta se srečanja med drugim udeležila Marjan Sturm in univ. prof. Werner Wintersteiner.

Kristalizacijska točka je Manifest Alpe-Jadran (glej: http://zso.slo.at/warisover). Zdaj bo izšla publikacija v štirih jezikih, obogatena s komentarji in analizami osebnosti iz treh dežel. Doslej sta obljubila prispevke mdr. bivši zvezni predsednik Heinz Fischer in pisatelj Claudio Magris. Manifest bo predstavljen tudi na letni mednarodni pisateljski konferenci PEN na Bledu.

Nadalje so udeleženci srečanja pri sprejetju manifesta postavili naslednje prioritete:

  • Delo na uvedbi Alpe-Jadranske karte, primerljivo s Koroško karto (Kärnten Card), da bi s tem okrepili zavest o povezanosti.
  • V obmejni regiji  Gorizia/ Gorica naj bi se začela iniciativa, da bi se šolarji učili vse tri glavne jezike alpe-jadranskega prostora.
  • Na pobudo ekološke organizacije Legambiente naj bi nastala transnacionalna zveza naravnih parkov.
  • Skupna srečanja na simbolnih krajih kot npr. na prizoriščih prve svetovne vojne.  Med njimi tudi  že tradicionalna spominska proslava v Velikovcu/ Völkermarkt, predvidoma 6. 4. 2019, kjer se spominjajo žrtev  »Koroškega obrambnega boja« oziroma »Boja za severno mejo«. Moto: »Umrli so v veri za svojo domovino, ker politika ni bila v stanju, da razreši konflikt okoli meje na miren  način.
  • Skupno bodo promovirali mirovni pohod »Word peace march«, pri katerem gre za jedrsko razorožitev, tema, ki je postala s prekinitvijo pogodbe INV zelo aktualna. Spomladi 2020 bo pohod prispel v Trst/ Trieste. Ob tej priliki naj bi se sprejela zahteva po prepovedi jedrskega orožja za pristanišči Trst in Koper.
  • Da bi opozorili na škandalozno ravnanje z begunci, ne samo v Italiji, temveč v vsej Evropi, bodo na italijansko iniciativo izvedene prekomejne akcije, od Trsta do Sarajeva.

Grozeči premik na desno po vsej Evropi se lahko ustavi le s potrpežljivim delom od spodaj, so si bili udeleženci edini. Ob tem igra kritična in samokritična obdelava zgodovine v lastni regiji, kot jo že leta vodi PRAA-dialog-proces, veliko vlogo. Z besedami pisateljice Ane Baar v Celovcu: »War is over. If you do it.«