Leta 1963 je bila na Slovenski gimnaziji prva matura. Na slavnostni akademiji v veliki dvorani Koroške delavske zbornice je maturantkam in maturantom podelil zrelostna spričevala tedanji deželni glavar Ferdinand Wedenig. 59 let po maturi so se srečali pri sošolcu, škocjanskem župniku Mirku Isoppu. Prišli so (z leve) Micka Popič, roj. Partl, Ana Mairitsch, roj. Male, Hilda Leimisch, Mili Hrobath, roj. Oraže, Ani Wurm, roj. Olip, Mirko Isopp, Anton Malle in Franc Kattnig. Opravičili so se Hubert Greiner, Erih Užnik, Karel Smolle, Breda Rauter, roj. Travnik, Mojca Bogdanović, roj. Praper in Mirko Bogataj.  Spomnili so se tudi svojih rajnih sošolcev Karla Böhma, Martina Partla in Foltija Lauseggerja.